Normal_corona_coronavirus

De GGD Zuid Limburg, GGD Limburg-Noord, Provincie Limburg en Maastricht UMC+ starten op vrijdag 23 oktober een onderzoek naar antistoffen en de verspreiding van het coronavirus in Limburg. Hiermee willen zij nog beter in kaart brengen hoeveel Limburgers het coronavirus hebben gehad, welke klachten zij hebben ervaren én welke factoren van invloed waren op de besmetting. De resultaten van het onderzoek geven straks belangrijke informatie voor inwoners, beleidsmakers én wetenschappers over het virus en de verspreiding in Limburg. Dit meldt provincie Limburg. 

Binnen het onderzoek kunnen maximaal tienduizend Limburgers vanaf 18 jaar en ouder zich laten testen op antistoffen tegen het coronavirus. Zo kunnen zij te weten komen of zij eerder door corona zijn besmet. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en bestaat uit een online vragenlijst en een bloedtest naar antistoffen.

Hoe is de verspreiding van het virus in Limburg?

Enkele vragen waar dit onderzoek zich op richt zijn: hoe is de verspreiding in Limburg, zijn er bij bepaalde groepen meer besmettingen en hebben sommige evenementen bijgedragen aan de verspreiding? De bestaande GGD-testlocaties worden ook ingericht voor de bloedtest naar eventuele antistoffen van het virus.

Door: Nationale Zorggids