Normal_rss_entry-256714

Het coronavirus verspreidt zich steeds langzamer. Het zogeheten reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus rondgaat, is volledig gedaald tot onder de 1, en dat is voor het eerst sinds half juni. De daling komt door "de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden", aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het reproductiegetal staat nu op 0,91. Dat betekent dat 100 besmette personen 91 anderen besmetten, die op hun beurt ongeveer 83 anderen aansteken. Zo gaat het virus steeds langzamer rond en kan de uitbraak doven. Het getal is een schatting, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat ervan uit dat het getal tussen 0,89 en 0,93 zit, en dus sowieso onder de 1. Het gaat bovendien om het getal van 23 oktober. Daarna is het nog niet betrouwbaar uit te rekenen.

Sinds begin oktober schommelde het reproductiegetal rond de 1,1. Eind september was het 1,34 en eind augustus bijna 1,4.

2,2 in februari

Het cijfer was aanzienlijk hoger toen het coronavirus net in Nederland was aangekomen. Mensen werden toen al wel ziek, maar wisten dat nog niet en omdat er nog geen gevallen waren vastgesteld, waren er ook geen maatregelen genomen. Eind februari lag het reproductiegetal op 2,2, wat betekent dat een groep van 100 mensen 220 anderen besmet, die op hun beurt bijna 500 mensen aansteken. Die dragen het virus op hun beurt over aan meer dan 1000 mensen.

Door: ANP