Normal_coronatest_coronavirus

De antigeensneltest is een betrouwbare methode om (vroege) corona-infecties bij personen zonder klachten te identificeren en kan dan ook worden gebruikt als screening bij asymptomatische personen. Dit werd geconcludeerd in een validatiestudie die recent is uitgevoerd door het UMC Utrecht in het Nederlandse profvoetbal, aldus UMC Utrecht. 

Het snel kunnen vaststellen van een corona-infectie en snelle contactopsporing zijn essentieel voor het beheersen van de huidige pandemie. In de meeste landen is het testbeleid gericht op personen die symptomen hebben van een mogelijke besmetting met het virus. Mensen kunnen echter ook al besmettelijk zijn nog voordat er symptomen optreden en bij sommige personen loopt een infectie asymptomatisch. Screening van deze mensen kan er daarom aan bijdragen om besmette individuen te identificeren en vervolgens te isoleren.

Sneltests bij voetbalprofessionals

Een eerdere validatiestudie van een antigeensneltest die werd uitgevoerd door het UMC Utrecht bij mensen met klachten die zich lieten testen via een GGD-teststraat, toonde aan dat deze antigeentest zeer betrouwbaar is voor het aantonen van infecties met een hoge hoeveelheid virus, in de meest besmettelijke periode. Om te onderzoeken of deze test ook betrouwbaar is bij mensen zonder klachten, startten de onderzoekers van het UMC Utrecht in samenwerking met de KNVB een studie onder arbiters, voetballers en stafleden van dertien professionele voetbalclubs, die sinds de start van de competitie frequent getest worden met de reguliere PCR-test.

Gevoelig in de vroege fase en specifiek

Tussen 1 oktober en 9 november zijn 824 personen meermaals getest met PCR en met antigeentests. Bij 52 personen werd in die periode en corona-infectie vastgesteld op basis van een positieve PCR. De resultaten van de antigeentest zijn vergeleken met de resultaten van de PCR in 2.406 afgenomen monsters, waarbij op moment van afname van de test geen sprake was van klachten. Van deze monsters waren er 68 positief in de PCR-test en 42 positief op de antigeentest. In de vroege fase van de infectie bleek de gevoeligheid van de antigeentest hoog te zijn, ook voorafgaand aan het ontstaan van klachten. De gevoeligheid daalt nadat de infectie meer dan 7 dagen aanwezig is en waarbij ook de hoeveelheid aanwezig virus is afgenomen.

“Het is zeer bemoedigend dat deze antigeentest ook betrouwbaar is voor het aantonen van een vroege infectie, zelfs bij (nog) afwezig zijn van klachten. We hebben in deze studie ook gezien dat zo’n snelle test kan helpen bij het inperken van een uitbraak, door asymptomatische personen frequent te testen en daarmee nieuwe infecties in een vroege fase snel op te sporen”, zegt hoofdonderzoeker Marije Hofstra van UMC Utrecht.

Door: Nationale Zorggids