Normal_rss_entry-265899

In de eerste week waarin Nederlandse zorgmedewerkers zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, zijn in totaal zo'n honderd meldingen gedaan van bijwerkingen van het vaccin van BioNTech/Pfizer. In twee gevallen kregen mensen na toediening van het vaccin een ernstige allergische reactie, melden bijwerkingencentrum Lareb en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Beide patiënten zijn "snel en adequaat behandeld en hersteld".

Dat de vaccinatie in zeldzame gevallen allergische reacties kan uitlokken, was al bekend uit het klinische onderzoek. "Met de juiste medische behandeling binnen handbereik en onder de juiste supervisie kan de reactie goed behandeld worden", aldus het CBG. De overige meldingen gingen over mildere bijwerkingen, zoals een reactie op de injectieplaats, vermoeidheid, spierpijn en hoofdpijn. Die mogelijke bijwerkingen waren ook niet verrassend.

Fabrikant Pfizer adviseert om mensen na de prik nog 15 minuten in de gaten te houden, zodat allergische reacties direct kunnen worden behandeld als ze zich voordoen.

Maandelijks veiligheidsrapport

Het eerste coronavaccin van Nederland werd vorige week woensdag toegediend in Veghel. Daarna volgden meer locaties. In de acute zorg zijn tot nog toe zo'n 38.500 medewerkers gevaccineerd. Het is niet precies duidelijk hoeveel medewerkers van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een beperking inmiddels zijn gevaccineerd.

De meldingen die Lareb in opdracht van het CBG registreert, worden samen met meldingen uit andere EU-landen verzameld in de bijwerkingendatabank van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA). Daarnaast moet de fabrikant maandelijks een veiligheidsrapport indienen bij het EMA.

Door: ANP