Normal_rss_entry-269026

De regering moet ervoor zorgen dat farmaceuten hun kennis over de ontwikkeling van vaccins gaan delen met andere bedrijven in een bestaande pool van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Deze schriftelijke oproep doen 52 maatschappelijke organisaties aan het kabinet-Rutte. De organisaties stellen dat door het delen van de kennis de wereldwijde productie en beschikbaarheid van coronavaccins omhoog kan en de pandemie sneller kan worden gestopt.

De oproep aan de regering is een initiatief van de hulporganisaties Wemos en Oxfam Novib. Zij wijzen erop dat met de Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP) van de WHO de vaccintekorten in Europa en andere delen van de wereld kunnen worden opgelost. "Het idee hiervan is simpel: vaccinontwikkelaars delen hun patenten en kennis met andere farmaceuten, zodat de vaccins veel sneller en in veel grotere aantallen kunnen worden geproduceerd. Nederland heeft C-TAP in 2020 officieel gesteund, maar hier nog geen concrete acties aan verbonden. Tot op heden heeft nog geen enkel farmaceutisch bedrijf zijn patenten en kennis gedeeld."

Productiecapaciteit vergroten

Beleidsadviseur Esmé Berkhout van Oxfam Novib stelt dat met het huidige tempo van prikken in veel ontwikkelingslanden dit jaar slechts een op de tien mensen gevaccineerd kan worden. "Om wereldwijd uit deze crisis te kunnen komen, moeten rijke landen alle mogelijkheden aangrijpen om de productiecapaciteit te vergroten. Het is onbegrijpelijk dat ze dat vooralsnog niet doen."

De initiatiefnemers van de brief wijzen op de risico’s die kleven aan het trage vaccineren wereldwijd. "Hoe langer mensen besmet kunnen raken, hoe groter de kans op mutaties van het virus. Mutaties kunnen de effectiviteit van bestaande vaccins verminderen."

Door: ANP