Normal_tijd_klok_deadline_rood_alarm_let_op__alarmbel

Acht van de tien mensen staat achter de avondklok. Ruim negen op de tien mensen geeft aan zich in de eerste week aan de avondklok te hebben gehouden. Daarentegen toont men zich kritischer over de beperking van twee naar één bezoekers per dag. De helft van de mensen steunt deze maatregel en de naleving is 80 procent. Dit meldt RIVM op basis van nieuwe cijfers. 

Sinds 23 januari geldt een avondklok. Tussen 21.00 uur en 4.30 uur mogen mensen hun huis niet verlaten zonder geldige reden. 94 procent van de circa 5.000 ondervraagden zegt zich aan deze maatregel te houden, met kleine verschillen tussen leeftijdsgroepen. Driekwart van de mensen zegt de avondklok te steunen, 11 procent staat er neutraal in en 14 procent zegt tegen te zijn. Hierbij zijn er wel grote verschillen tussen leeftijdsgroepen: zes op de tien jongeren en jongvolwassenen (16-24 jaar) steunt de avondklok. Dit stijgt naar steun door negen op de tien mensen van 55 jaar en ouder.

Minder bezoekers per dag

De regel voor thuisbezoek is ook aangescherpt van twee naar één per dag. Waar 91 procent aangaf zich begin januari aan de regel van twee bezoekers gehouden, is dit gedaald naar 80 procent bij één persoon per dag. 41 procent gaf aan eind januari helemaal geen bezoek te hebben ontvangen. Het aantal bezoeken in vergelijking met begin januari is met 3,5 procent afgenomen. Parallel hieraan is het draagvlak voor deze maatregel gedaald van 72 procent naar 53 procent. Het draagvlak is een stuk lager bij mensen onder de 40 jaar dan bij mensen van 70 jaar en ouder.

Door: Nationale Zorggids