Normal_vaccinatie_prik

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft tijdens inspectiebezoeken gezien dat bij vaccinatielocaties op basis van ervaringen inmiddels verbeteringen zijn en worden doorgevoerd. Volgens de IGJ is er sprake van een professionele doorontwikkeling bij zorgaanbieders. Zo zijn de vaccinatiestraten bij de GGD overzichtelijker geworden. Ook denken veel instellingen nu beter vooraf na hoe de gevaccineerden na de prik 15 minuten geobserveerd kunnen worden. Dit meldt IGJ.

De inspectie ziet dat incidenten nu structureel worden geanalyseerd en procedures zo nodig worden aangepast. Daarmee blijft de IGJ onder de indruk van de resultaten tot nu toe. Zorgaanbieders worden aangemoedigd om leerpunten te delen tussen de verschillende locaties waar vaccinaties worden toegediend.

Door: Nationale Zorggids