Normal_rss_entry-273783

Om delen van de samenleving zo snel mogelijk weer open te stellen zouden bewijzen van negatieve testen als toegangsbewijs voor bijvoorbeeld bioscopen en festivals een goede oplossing zijn. Dat stelt de Denktank Coronacrisis, met daarin onder meer de Sociaal-Economische Raad (SER), in een nieuw advies.

De werkgroep tekent daarbij wel aan dat het om een tijdelijke maatregel moet gaan. "Van deze inzet moet weer worden afgestapt zodra dit veilig en verantwoord kan. De inzet van testbewijzen is onderdeel van een set aan veiligheids- en gedragsmaatregelen, die het doel hebben delen van de samenleving op verantwoorde wijze sneller open te stellen en de verspreiding van het virus te beheersen", aldus de SER.

Volgens de denktank zijn er wel een aantal randvoorwaarden bij het inzetten van testbewijzen. Zo moet onder meer de privacy van bezoekers worden gewaarborgd en moet het eenvoudig uit te voeren zijn. Daarbij zouden de testbewijzen gratis moeten zijn.

Door: ANP