Normal_corona_coronavirus

Er lijkt breed draagvlak voor een in te voeren coronapaspoort. Zeven op de tien deelnemers aan vragenlijstonderzoek van het RIVM en de GGD’en zien het zitten om hiermee de toegang te krijgen tot evenementen, culturele locaties, werk en onderwijs. Met een ‘paspoort app’ zouden zij kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of een recente negatieve testuitslag hebben. Een paspoort dat aantoont dat ze corona hebben gehad, om op basis daarvan toegang te krijgen, ziet slechts vier op de tien mensen zitten. Dit meldt RIVM. 

De onderzoeksdeelnemers zien het virus onverminderd als een risico voor zichzelf en anderen, en geloven dat de maatregelen effectief het virus remmen. Toch daalde het aantal mensen dat zegt in de afgelopen week niet meer dan één bezoeker per dag te hebben ontvangen van 81 procent naar 72 procent. Het aantal deelnemers dat achter deze maatregel staat, is gedaald van 57 procent naar 47 procent. Mensen geven aan het naleven van deze maatregel erg moeilijk te vinden ten opzichte van de eerdere twee bezoekers per dag.

Meer testen

Tegelijkertijd laten meer mensen zich testen bij klachten: 63 procent ten opzichte van 51 procent zes weken eerder. Ook zeggen meer deelnemers die klachten hadden, thuis te zijn gebleven tot hun testuitslag of tot hun klachten over waren: 45 procent ten opzichte van 33 procent in de vorige meetronde. Dit is belangrijk om verspreiding van het virus na een mogelijke besmetting zo veel mogelijk in te perken.

De resultaten zijn afkomstig uit de elfde meting onder ruim 47.000 mensen in de periode van 24 tot en met 28 maart 2021.

Door: Nationale Zorggids