Normal_coronavaccin__vaccineren__inenten__prik

Op 9 april heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om jongeren geboren in 2003, 2004 en 2005 die in de medisch hoog-risicogroep vallen, met voorrang te vaccineren tegen Covid-19. De eerste jongeren uit deze groep ontvangen binnenkort een vaccin. Zij krijgen het vaccin van Pfizer. Dit meldt RIVM. 

Deze jongeren vallen onder de medisch hoog-risicogroep die de Gezondheidsraad ook voor de volwassenen heeft vastgesteld. Het gaan om jongeren met: 

  • een ernstig aangetast immuunsysteem (patiënten met hematologische maligniteiten, een transplantatie, nierfalen, zeer ernstige primaire immuundeficiëntie);
  • een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is aangetast;
  • het syndroom van Down;
  • morbide obesitas (BMI Body Mass Index  >40).

Vaccinatie door instellingsarts

Een deel van de jongeren uit deze doelgroep woont in een instelling. Zij worden door hun instellingsarts gevaccineerd vanaf week 18. In kleinere instellingen start de vaccinatie door mobiele vaccinatieteams in week 17. Thuiswonende jongeren met morbide obesitas of het syndroom van down krijgen de uitnodiging van de huisarts en worden gevaccineerd op een GGD-vaccinatielocatie.

Vaccinatie in ziekenhuis

Jongeren van wie het immuunsysteem is aangetast en jongeren met een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is aangetast worden in het ziekenhuis gevaccineerd. De verwachting is dat deze groep over drie weken wordt gevaccineerd, zij krijgen de uitnodiging via hun specialist. Mensen worden verzocht niet zelf contact op te nemen met het ziekenhuis, maar te wachten op de uitnodiging. De jongeren uit deze groep die niet mobiel zijn, worden thuis gevaccineerd door een mobiel vaccinatieteam.  

Door: Nationale Zorggids