Normal_rss_entry-279689

De instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen "lijkt af te vlakken" en het aantal besmettingen stabiliseert, constateert Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Van een duidelijke afname is echter nog geen sprake, zei hij tijdens een presentatie aan Tweede Kamerleden. Op basis van modelberekeningen verwacht het RIVM dat de daling wel binnenkort zal inzetten.

De bedbezetting in de ziekenhuizen bereikt volgens de berekeningen over één tot twee weken een piek. Van Dissel benadrukt dat de modellen wel "forse onzekerheden" kennen, dus de piek zou zich ook later kunnen voordoen en hoger kunnen zijn dan het instituut nu voorziet.

Volgens Van Dissel is "een nieuwe fase" aangebroken. "Het virus botst steeds vaker op tegen iemand die het al heeft gehad, of die is gevaccineerd", schetste de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding. "Tot nu toe was het zo dat een afname alleen werd veroorzaakt door strengere maatregelen. Nu komt het door opbouw van immuniteit."

Plateau bereikt

In zijn presentatie liet Van Dissel zien wat het waarschijnlijke effect zou zijn als de versoepelingen wat later zouden worden uitgevoerd, in plaats van volgende week. Tot half mei zou er geen verschil zijn, maar daarna zou het aantal ziekenhuis- en ic-opnames sneller dalen.

Hij benadrukte dat het Outbreak Management Team (OMT), waarvan hij voorzitter is, aan het kabinet adviseerde om nog even te wachten met versoepelen tot de daling daadwerkelijk is ingezet. Dat zou meer zekerheid bieden. Het kabinet besloot deze week tot versoepelingen op basis van prognoses.

"We lijken een plateau te hebben bereikt", vatte Van Dissel de huidige situatie samen. Het aantal ziekenhuisopnames en het aantal besmettingen ligt wel nog steeds hoog.

De effecten van de vaccinatiecampagne beginnen volgens de OMT-voorzitter steeds duidelijker zichtbaar te worden. Hij wees nog eens op cijfers waaruit blijkt dat ouderen in de hoogste leeftijdsgroepen het virus nauwelijks nog oplopen. "We zien sinds het vaccineren alleen maar een afname in het aantal besmettingen in verpleeghuizen en onder thuiswonende ouderen. Die afname is toe te schrijven aan het vaccinatie-effect."

Door: ANP