Normal_vaccinatie_prik

Nederland blijft achter bij het verzamelen van incidenten bij vaccinatiecampagnes. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), dat in Nederland medicatie-incidenten landelijk verzamelt en die informatie deelt met instellingen en zorgverleners, is niet in staat een actieve bijdrage te leveren aan het International Medication Safety Network (IMSN), waar ze lid van is. In de COVID19 Vaccine Safety Interest Group, waar naast Nederland zo’n twintig landen zitting hebben, kan Nederland enkel als toehoorder fungeren. Alleen landen waar de incidentenregistratie met vaccinaties goed geregeld is, hebben een actieve rol tijdens de maandelijkse vergaderingen hierover. Dit meldt IVM. 

Ruud Coolen, directeur van het IVM, pleit mede om die reden met klem om de incidentenregistratie bij vaccinatiecampagnes goed te gaan regelen. Maar internationaal slecht voor de dag komen is niet het belangrijkste motief: “Centraal verzamelen en analyseren van vaccinatie-incidenten en die informatie daarover teruggeven aan de priklocaties is nodig om de veiligheid van vaccinaties te vergroten. Fouten voorkom je ook door te leren van de fouten die anderen gemaakt hebben. Voor bijwerkingen hebben we dat goed geregeld, maar voor incidenten niet.”

Vaccinatie-incidenten ziekenhuizen

De risico’s van vaccinatie-incidenten kunnen liggen in bijvoorbeeld (onwetend) onvoldoende beschermd zijn tegen het coronavirus door verdunningsfouten of verkeerde naalden, het krijgen van zwaardere bijwerkingen bij overdosering, en het onbedoeld besmet raken met het coronavirus wanneer de logistiek niet goed geregeld is. Alleen vaccinatie-incidenten die in ziekenhuizen plaatsvinden, worden momenteel doorgegeven aan incidentenregistratie Voorkomen Medicatie-Incidenten. GGD GHOR en het RIVM zijn hier tot op heden niet toe in staat zijn geweest.

Volgens het IVM is niet Nederland afhankelijk van toevalsbevindingen die naar buiten worden gebracht. Bijvoorbeeld een vrouw die in Rotterdam per ongeluk is gevaccineerd in plaats van getest, te korte naalden bij mensen met overgewicht, vreemde vervoerswijzen van vaccins, dubbele doses AstraZeneca-vaccins en het gebruik van verkeerde vaccins.

Door: Nationale Zorggids