Normal_rss_entry-290544

In elf regio's geldt voortaan het hoogste risiconiveau voor het coronavirus. Ze gaan naar 'zeer ernstig'. Dertien regio's staan een stapje lager, op ernstig. Zeeland is de enige provincie op het een na laagste risiconiveau, zorgelijk.

Onder de elf regio's waar de situatie zeer ernstig is, zijn er zeven waarvan het al werd verwacht. Dat zijn Amsterdam-Amstelland, Groningen, Utrecht, Rotterdam-Rijnmond, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek en Hollands Midden. Daar zijn Haaglanden, Twente, Zaanstreek-Waterland en Midden- en West-Brabant bijgekomen.

De dertien regio's waar de toestand ernstig is, zijn Friesland, Drenthe, IJsselland, Flevoland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Noord-Holland Noord, Zuid-Holland Zuid, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

Risiconiveaus

Voor de maatregelen hebben de nieuwe risiconiveaus geen gevolgen. De maatregelen van het kabinet gelden voor het hele land.

Nederland telt vier risiconiveaus voor het coronavirus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Twee cijfers bepalen het risiconiveau in een regio: het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames is vooralsnog redelijk stabiel, maar het aantal nieuwe gevallen stijgt, en het hoogste cijfer van de twee bepaalt het risiconiveau.

Brandhaard

Amsterdam-Amstelland is een van de grootste brandhaarden. Afgelopen week zijn daar 541,5 op elke 100.000 mensen positief getest. Op zondag noteerde de regio een landelijk record van meer dan 1600 positieve tests in een etmaal. In de gemeente Amsterdam zelf kreeg 1 op elke 183 inwoners vorige week te horen dat hij of zij het coronavirus onder de leden had. Eind juni, in de week voordat de cafés en discotheken weer open mochten, testte één op elke 3096 Amsterdammers positief.

In de gemeente Groningen werd het coronavirus vorige week zelfs vastgesteld bij 1 op elke 108 mensen. In de week voor de laatste versoepeling overkwam dit 1 op elke 6173 Stadjers. Dat is een toename van 5620 procent in ongeveer twee weken tijd.

Op donderdag komt de Europese gezondheidsdienst ECDC ook met een nieuwe coronakaart. Daarop is Nederland nu nog grotendeels oranje, met hier en daar wat groene gebieden dankzij de coronaluwte die ruim een week geleden ten einde kwam. Op de nieuwe kaart van de corona-uitbraak in Europa worden Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Groningen waarschijnlijk rood. Naar aanleiding van die kaart kunnen andere landen hun burgers afraden om naar Nederland te komen, en ze kunnen strenge voorwaarden stellen aan Nederlanders die vakantie willen komen vieren.

Door: ANP