Normal_rss_entry-292593

Het aantal mensen dat in een week tijd wordt gevaccineerd tegen het coronavirus, daalt verder. Vorige week hebben iets meer dan 1 miljoen mensen een eerste of tweede prik gekregen. Dat is het laagste aantal sinds eind mei.

In totaal zijn nu 20.129.431 prikken gezet. Daaronder zijn 12,2 miljoen eerste prikken en bijna 8 miljoen tweede vaccinaties, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Zo'n 300.000 mensen kregen vorige week hun eerste inenting. Hier zijn ook mensen bij die het Janssen-vaccin kregen en dus na de eerste prik klaar zijn. Iets meer dan 734.000 mensen ontvingen de herhaalvaccinatie. Het is de tweede week op rij dat er meer tweede prikken dan eerste prikken worden gegeven.

Vaccinatielocaties sluiten

Meer dan 80 procent van de volwassen Nederlanders is in elk geval één keer gevaccineerd. Daarmee hoort Nederland bij de Europese top. Het is niet duidelijk of het aantal nieuwe prikken daalt omdat zo ongeveer iedereen die een prik wil krijgen inmiddels aan de beurt is geweest, en dat er dus steeds minder mensen overblijven om nog te vaccineren. Meerdere GGD'en hebben aangekondigd dat ze vaccinatielocaties sluiten omdat ze verwachten dat de daling doorzet.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal prikken onder 65-plussers nauwelijks nog toeneemt. Zo zijn vorige week iets meer dan 700 mensen van 90 jaar en ouder gevaccineerd en iets meer dan 1800 mensen van 85 tot 89. De vaccinatiegraad onder mensen van 60 tot 89 ligt boven de 90 procent. De vaccinatiecampagne begon bij deze groepen, omdat zij het meeste risico lopen bij een besmetting.

Jongeren

Bij de eerste prik zijn nu vooral jongeren aan de beurt. In de afgelopen week hebben bijna 106.000 kinderen van 12 tot en met 17 een eerste dosis gekregen. Voor de tweede prik komen nu vooral veertigers opdagen. Het waren er vorige week bijna 345.000.

Meer dan 40 procent van alle minderjarigen heeft inmiddels de eerste prik gehad, zegt het RIVM. Vorige week was dit bijna een derde. In alle volwassen leeftijdsgroepen heeft minstens 60 procent de eerste prik gehad, en in elke groep boven 35 is meer dan 70 procent gevaccineerd.

Het RIVM heeft ook onderzoek gedaan naar de vaccinatiebereidheid. In het zuiden en het oosten zijn meer mensen gevaccineerd dan in andere delen van het land. Dat komt overeen met andere vaccinatiecampagnes. In overwegend gereformeerde gemeenten en in de grote steden zijn mensen minder bereid om een prik te halen.

Door: ANP