Normal_coronavirus-4952102_1920

De Delta-variant van het coronavirus bevat ongeveer een vier keer hogere virale lading dan het oorspronkelijke Wuhan-virus, blijkt uit onderzoek van de afdeling microbiologie van Maastricht UMC+ en GGD Zuid Limburg. De suggestie dat de Delta-variant tot zelfs duizend keer besmettelijker is, wordt met dit relatief grote onderzoek genuanceerd. Dit meldt Maastricht UMC+. 

Het coronavirus kenmerkt zich door de sterk verhoogde overdraagbaarheid. Tijdens de aanhoudende coronapandemie zijn er verschillende varianten van het coronavirus ontstaan die onderling verschillen in de mate van besmettelijkheid. De laatste maanden wordt geconstateerd dat de Delta-variant beter overdraagbaar lijkt dan het oorspronkelijke Wuhan-virus. Het verdringt daarmee de aanwezigheid van andere varianten en leverde een opleving van de pandemie op. Er wordt gesproken over “even besmettelijk als waterpokken” en in een recente studie werd een tot 1000-keer hogere virale lading gesuggereerd.

Viral load

In het onderzoek van de afdeling medische microbiologie van het Maastricht UMC+ werd het verband onderzocht tussen de virale ladingen van de Delta-variant in patiënten en andere coronavarianten. Hiervoor hadden de onderzoekers data van 16.185 luchtwegmaterialen uit bevolkingsonderzoek nader onderzocht. Zij vonden een ongeveer vier maal zo grote viral load bij de Delta-variant. Dat betekent aanmerkelijk grotere besmettelijkheid, maar zeker niet zoveel als uit ander onderzoek naar voren komt. Het grote verschil in bevindingen uit de onderzoeken wordt verklaard door het grote aantal monsters uit het Maastrichtse laboratorium. Ook zijn de samples afgenomen uit een reguliere populatie en niet uit een groep waarin al een uitbraak is zoals bij de eerdere onderzoeken. 

Huidige arsenaal aan coronamaatregelen volstaat

Paul Savelkoul, onderzoeksleider en hoofd van het microbiologie lab in Maastricht waar het onderzoek uitgevoerd is, verbindt conclusies aan het onderzoek: “We kunnen constateren dat de Delta-variant besmettelijker is dan de alphavariant, maar niet in die mate zoals recent gesuggereerd werd. Gelukkig maar omdat met deze besmettingsgraad het huidige arsenaal aan coronamaatregelen volstaat. Daarnaast wordt door deze hogere mate van besmettelijkheid mogelijk meer ziekmakende varianten buiten de deur gehouden.  Het is wel van zeer groot belang dat het testen zoals nu gedaan wordt, gehandhaafd blijft. Zo kan tijdig geconstateerd worden of er verandering gaande is in de vorm van nieuwe, bijvoorbeeld meer ziekmakende varianten en of het virus in de bevolking blijft woekeren. Resultaten op basis van gevalideerde data zoals uit dit onderzoek leveren een bijdrage aan verdere optimalisatie van het coronabeleid.”

Door: Nationale Zorggids