Normal_national-cancer-institute-fi3zhlxwryw-unsplash

Een specifieke groep patiënten met een ernstige afweerstoornis kan met een derde vaccinatie mogelijk een betere bescherming krijgen tegen het coronavirus. Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening of bepaalde medicijnen voorgeschreven krijgen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een nieuw advies dat vandaag is aangeboden aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Vanaf oktober krijgt deze selecte groep patiënten een uitnodiging voor een derde vaccinatie via hun medisch specialist in het ziekenhuis. De prik wordt gezet bij een GGD-priklocatie. Dit meldt Rijksoverheid. 

Een booster voor de algemene bevolking, als oppepper van eerdere vaccinaties, is nu nog niet nodig, ook niet voor ouderen. Het RIVM houdt de bescherming door vaccins tegen corona nauwlettend in de gaten. Zodra nodig, staan de GGD en het RIVM paraat voor een boostercampagne.

De effectiviteit van de vaccins is ook voor ouderen en tegen de Delta-variant heel hoog en laat nog geen afname zien in de bescherming tegen ernstige ziekte. De vaccins bieden 95 procent bescherming tegen ziekenhuisopname en 97 procent tegen ic-opname. De Gezondheidsraad adviseert dat het RIVM de opnamedata van ziekenhuizen, de situatie in verpleeghuizen en studies in het buitenland continu intensief in de gaten houdt. Mocht een daling in bescherming geconstateerd worden, dan kan er snel gehandeld worden. Minister De Jonge neemt het advies over.

Voor het terugdringen van ic-opnames is het belangrijker dat de vaccinatiegraad stijgt dan het geven van een booster. Dit geldt wereldwijd. Daarom doneert Nederland vaccins die hier niet worden gezet.

Verschil derde prik en booster

De derde prik voor een selecte groep patiënten met een ernstige afweerstoornis is iets heel anders dan een boostervaccinatie. Een derde prik is een onderdeel van de basisvaccinatie die normaal uit twee prikken of één prik bestaat (in het geval van het Janssen-vaccin). Zo’n extra prik in de basisserie kan sommige mensen helpen een goede afweerrespons te bereiken. Een booster is daarentegen een oppepper voor mensen die na één (in het geval van het Janssen-vaccin) of na twee prikken voldoende bescherming opgebouwd hebben tegen corona maar bij wie de immuniteit na verloop van tijd is afgenomen. Dit laatste houdt het RIVM dus continu goed in de gaten. Het zou kunnen zijn dat een afname pas optreedt na een langere periode.

Wie krijgen een derde prik?

Er zijn een paar groepen patiënten met een ernstige afweerstoornis die na twee vaccinaties onvoldoende afweer opbouwen tegen Covid-19. Voor deze specifieke patiëntengroepen kan een derde prik helpen een betere bescherming te bereiken. Zij ontvangen vanaf oktober binnen enkele weken van hun eigen behandelend medisch specialist een uitnodiging voor een derde vaccinatie. Daarna kunnen zij bij de GGD een afspraak maken voor hun derde vaccinatie. 

Door: Nationale Zorggids