Normal_rss_entry-299147

Een minderheid van de Nederlanders wil de bewegingsvrijheid van ongevaccineerde mensen beperken op bijvoorbeeld school, werk of in de horeca. 40 tot 45 procent steunt beperkingen voor ongevaccineerden, zoals bijvoorbeeld het zelf moeten betalen voor toegangstesten, stellen onderzoekers van Populytics. Dat polste in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de steun voor het coronabeleid. Zo'n 25 tot 35 procent van de ondervraagden is tegen een beperking van de bewegingsvrijheid en de rest twijfelt.

Het onderzoek wordt donderdag voorafgaand aan het Kamerdebat over het coronabeleid aangeboden aan Kamerleden.

In situaties waarin meer risico's meespelen, zoals bijvoorbeeld wanneer zorgmedewerkers voor kwetsbare patiënten moeten zorgen, zijn meer mensen voor enige vorm van "vaccinatiedrang". 60 procent van de ondervraagden uit het onderzoek is in dat geval voor beperkende maatregelen voor ongevaccineerde zorgverleners.

Zorgmedewerkers

De meningen over het vaccinatiebeleid verschillen sterk tussen gevaccineerde en ongevaccineerde mensen. Van de gevaccineerde deelnemers aan het onderzoekt vindt 70 procent het acceptabel als ongevaccineerde zorgmedewerkers niet met kwetsbare patiënten zouden mogen werken. Van de mensen die zelf geen vaccin willen vindt 70 procent dit juist onacceptabel.

De resultaten komen uit twee gecombineerde onderzoeken onder een representatieve groep van in totaal 3.000 mensen. Het onderzoek werd gehouden tussen half augustus en begin september dit jaar. De vaccinatiegraad onder de deelnemers was ongeveer even hoog als die van de Nederlandse bevolking op dat moment.

Scenario's

Aan deelnemers werden verschillende scenario's over de ontwikkeling van de coronacrisis komende maanden beschreven. In iedere situatie kregen ze daarbij verschillende pakketten aan maatregelen voorgelegd, inclusief het effect van de maatregelen op bijvoorbeeld het aantal ic-opnames.

Daarnaast werd het onderzoek via een website ook opengesteld aan alle Nederlanders van 18 jaar en ouder. 33.000 mensen vulden daar de vragenlijsten in. Deze groep is geen representatieve afspiegeling van de bevolking.

Door: ANP