Normal_corona_coronavirus

Het RIVM, de GGD’en, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum – samen het netwerk GOR – hebben een nieuwe monitor ontwikkeld: de Integrale Gezondheidsmonitor Covid-19. Dit brede, praktijkgerichte gezondheidsonderzoek helpt bij het inzichtelijk maken van de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij mensen als gevolg van de coronacrisis. Het onderzoek start in september 2021 en heeft een looptijd van vijf jaar. Dit meldt het RIVM. 

De coronacrisis heeft veel invloed op het leven van iedereen. Om de negatieve gezondheidseffecten zo klein mogelijk te houden is een passend zorg- en ondersteuningsaanbod essentieel. Daarvoor is inzicht in de fysieke en mentale gezondheidseffecten nodig. De Integrale Gezondheidsmonitor Covid-19 helpt hierbij.

Goede informatiebasis

De Gezondheidsmonitor geeft invulling aan ‘Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR), een van de taken van de overheid bij een gezondheidscrisis. Het doel van de monitor is om lokale en regionale beleidsmakers en het ministerie van Volksgezondheid op basis van de resultaten te adviseren en te ondersteunen bij beleidsvorming. Doordat op landelijk en lokaal niveau een beeld ontstaat van hoe mensen zich voelen als gevolg van de coronacrisis, kunnen het ministerie en gemeenten nog beter bepalen waar de nadruk moet liggen van de ondersteuning die zij inzetten.

Brede monitoring

De Gezondheidsmonitor richt zich op de gezondheid van Nederlandse burgers in het algemeen en van specifieke (kwetsbare) doelgroepen in het bijzonder. Voor de monitoring wordt onder meer gebruikgemaakt van bestaande onderzoeksstructuren: de gezondheidsmonitors van GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM en CBS en de huisartsenregistraties van het Nivel. In deze lopende gezondheidsmonitor is ten behoeve van het covid-onderzoek de komende vijf jaar extra aandacht voor de corona-effecten. Daarnaast verzamelen de partijen data binnen bestaande panels en wordt voor kwetsbare groepen de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg-Monitor (OGGZ-Monitor) opgezet. Tot slot vindt er literatuuronderzoek plaats naar de gevolgen van de coronacrisis.

Door: Nationale Zorggids