Normal_stethoscoop_arts_dokter

In het begin van de coronapandemie kwam veel Covid-19 voor in het oosten van de provincie Noord-Brabant. Dit overlapte met het gebied waar tussen 2007 en 201 veel Q-koorts voorkwam. Later in 2020 was dit verschil niet of veel minder duidelijk. Er zijn geen aanwijzingen dat mensen die eerder Q-koorts hadden, ernstiger ziek werden door het coronavirus. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. 

De ruimtelijke overlap tijdens de eerste golf viel op en daarom onderzocht het  RIVM of mensen die eerder Q-koorts hadden, meer kans hadden op corona en of zij ernstiger ziek werden. Het RIVM keek hoe vaak Covid-19 in het begin van de uitbraak van het coronavirus voorkwam bij mensen die eerder Q-koorts hadden en in het oosten van Noord-Brabant woonden. Dit aantal is vergeleken met het totaal aantal mensen met Covid-19 in dit gebied. Het blijkt dat een positieve test op het coronavirus tijdens de eerste golf van de epidemie vaker werd vastgesteld bij mensen in het oosten van Noord-Brabant die eerder Q-koorts hadden.

Testbeleid tijdens eerste golf van invloed

Veel mensen die eerder Q-koorts hadden, hebben een of meer onderliggende aandoeningen. Soms in combinatie met chronische Q-koorts of het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS). Hierdoor zijn zij in het begin van de epidemie mogelijk vaker getest op het coronavirus. De testcapaciteit was toen nog beperkt en vooral mensen met onderliggende ziektes en aandoeningen werden toen getest. Dit gebeurde omdat zij een grotere kans hebben om ernstig ziek te worden van Covid-19. Door vaker te testen is waarschijnlijk ook vaker het coronavirus vastgesteld. Vanaf juni 2020 kon iedereen zich met (milde) klachten laten testen. Daarna zag het RIVM niet meer dat een positieve test vaker voorkwam bij mensen die eerder Q-koorts hadden.

Niet ernstiger ziek

Het RIVM heeft ook gekeken of mensen die eerder Q-koorts hadden ernstiger ziek worden van het coronavirus. Hiervoor zijn in dit onderzoek geen aanwijzingen gevonden. Ook bij patiënten die zo ziek waren dat ze naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis moesten, bleek COVID-19 niet ernstiger te verlopen bij mensen die eerder Q-koorts hadden.

Het RIVM heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met het Nivel, de GGD Hart voor Brabant en het Jeroen Bosch Ziekenhuis en ziekenhuis Bernhoven.

Door: Nationale Zorggids