Boostervaccinatie ook onder de zestig van oud naar jong

De Gezondheidsraad adviseert bij de voorgenomen boostervaccinatie tegen COVID-19 voor mensen tussen 18 en 60 jaar de volgorde van oud naar jong aan te houden en geen onderscheid te maken naar het vaccin dat iemand eerder heeft gekregen. De voordelen van een efficiënte uitvoering wegen op tegen de relatief kleine verschillen in bescherming tussen de verschillende vaccins. Dat meldt de Gezondheidsraad.

Het kabinet heeft besloten dat ook mensen onder de 60 jaar een COVID-19-boostervaccinatie
kunnen krijgen, nadat 60-plussers, bewoners van zorginstellingen en zorgpersoneel met direct
patiëntencontact aan de beurt zijn geweest. Daarna kan het gezondheidswinst opleveren om mensen tussen 18 en 60 jaar een booster te geven. Alle vaccins beschermen nog goed tegen ernstige ziekte, maar er zijn tekenen dat de bescherming wel wat terugloopt. Nu het aantal besmettingen hoog is, neemt ook het risico toe dat gevaccineerden onder de 60 jaar ernstig ziek worden. Een boostervaccinatie kan de bescherming van deze groep verbeteren.

Geen onderscheid

De Gezondheidsraad adviseert bij de boostervaccinatie van mensen tussen 18 en 60 geen
onderscheid te maken naar eerder gekregen vaccin. Sinds de toelating van de vaccins was
bekend dat de vaccins van AstraZeneca en van Janssen een lagere bescherming geven tegen
infecties dan de vaccins van Pfizer en Moderna. Dat geldt ook in enige mate voor de
bescherming tegen ziekenhuisopname, maar die is nog steeds hoog en de verschillen tussen
de vaccins zijn niet groot. Verdere prioritering kan bovendien leiden tot vertraging. De voordelen
van een efficiënte uitvoering wegen op tegen de relatief geringe lagere bescherming van
gevaccineerden met het Janssen-vaccin of het vaccin van AstraZeneca.

De raad adviseert de volgorde van oud naar jong aan te houden. De raad ziet geen aanleiding
in de volgorde rekening te houden met mensen die al een andere aandoening hebben. Er zijn
geen gegevens die erop wijzen dat de werking van de vaccins minder goed is bij bepaalde
groepen, met uitzondering van de mensen met een ernstige immuunstoornis. Zij hebben om die
reden al een derde prik gekregen.

Zes maanden tussen primaire vaccinatie en booster

De Gezondheidsraad adviseert de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna te gebruiken als
booster, ongeacht het vaccin dat is gebruikt voor de primaire vaccinatie. Verder geldt dat tussen
de booster en de laatste dosis van de primaire vaccinatie ten minste 6 maanden moet zitten.

Door: Nationale Zorggids