De druk op de zorg neemt nog steeds toe

De druk op de zorg neemt nog steeds toe. Ziekenhuizen melden deze week dat er 36 procent minder operatiekamers in gebruik zijn dan normaal. Vorige week maandag was dit nog 29 procent. Daarnaast geven 24 van de 74 ziekenhuizen aan dat zij de kritieke planbare zorg niet geheel volgens planning kunnen leveren. Dit betekent dat hartoperaties of kankerbehandelingen een of soms meerdere keren worden uitgesteld. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit.

In een kwart van de ziekenhuizen lukt het niet altijd om deze zorg binnen de vereiste zes weken te verlenen. Dit zijn vijf ziekenhuizen meer dan begin vorige week. Kritieke planbare zorg is zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen.

Binnen de regio’s wordt gekeken waar deze patiënten wel binnen zes weken behandeld kunnen worden. Bijna alle ziekenhuizen hebben planbare zorg als knie- en heupoperaties afgeschaald en 25 ziekenhuizen verlenen helemaal geen planbare zorg meer. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van begin vorige week. Toen waren dit er tien.

Acute zorg

Ziekenhuizen schalen hun reguliere zorg af om ervoor te zorgen dat zij acute en semi-acute zorg (zorg die binnen 24 uur moet worden verleend om gezondheidsschade te voorkomen) kunnen blijven verlenen. Deze zorg is nog steeds overal toegankelijk voor alle patiënten. Dit komt overeen met de afspraken die vorige week zijn gemaakt bij de afkondiging van fase 2d uit het opschalingsplan van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Door: Nationale Zorggids