Gezondheidsraad adviseert coronavaccinatie kinderen 5 t/m 11 jaar

De Gezondheidsraad adviseert vaccinatie tegen COVID-19 beschikbaar te stellen aan (de ouders van) kinderen van 5 tot en met 11 jaar die dit willen. COVID-19 verloopt bij de meeste kinderen in deze leeftijdsgroep zeer mild, maar kan voor een kleine groep ernstig zijn. Bovendien bestaat de kans op een ernstige ontstekingsreactie in de vitale organen. Het is aannemelijk dat vaccinatie dit kan voorkomen. Vaccinatie kan bovendien het
indirecte gezondheidsnadeel verminderen dat kinderen door de pandemie ondervinden, doordat ze bijvoorbeeld beperkt worden in naar school gaan, sporten of sociale contacten. Dit meldt de Gezondheidsraad.

Om tot een advies te komen over vaccinatie van kinderen van 5-11 jaar heeft de
Gezondheidsraad de voordelen van vaccinatie afgewogen tegen de nadelen, op basis van de
gegevens die tot nu toe beschikbaar zijn. Uiteindelijk is de verhouding tussen gezondheidswinst
en mogelijke bijwerkingen voor het individuele kind voldoende gunstig vindt de raad.
Het belangrijkste voordeel van vaccinatie is dat aannemelijk is dat dit voorkomt dat een kleine
groep kinderen ernstige COVID-19 krijgt of een ernstige ontstekingsreactie in de vitale organen
(MIS-C) waarvoor ziekenhuis- of zelfs ic-opname nodig is. Om hoeveel kinderen dit precies gaat
is niet te zeggen, maar de raad schat dat het kan gaan om 100 tot 150 gevallen van MIS-C.
Verder ondervinden kinderen indirect gezondheidsnadeel door de pandemie: beperkte toegang
tot bijvoorbeeld school, sport en sociale contacten kan leiden tot een slechtere (mentale)
gezondheid en sociaal-emotionele ontwikkeling en tot leerachterstanden. Vaccinatie kan dit
deels voorkomen, al is niet te zeggen in welke mate.

Relatief beperkte nadelen

Tegenover de gezondheidswinst staan relatief beperkte nadelen, volgens de raad. De meeste
kinderen zullen na vaccinatie kortdurend last hebben van vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn of
koorts. De kans op zeldzame bijwerkingen, zoals myocarditis (ontsteking van de hartspier) is
volgens de raad zeer laag.

De Gezondheidsraad vindt het van belang dat er begrijpelijke informatie is voor ouders en
kinderen en dat alle vormen van drang vermeden worden. De raad vindt dat de keuze om al
dan niet gebruik te maken van het aanbod van vaccinatie niet mag leiden tot uitsluiting van
school of sociale uitsluiting van kinderen. 

Door: Nationale Zorggids