De Jonge aarzelt sterk over schrappen wachttijd na booster

Het kabinet laat onderzoeken of de vijftien minuten wachttijd na een boosterprik geschrapt kan worden. Maar "ik aarzel er sterk bij", zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge tijdens een coronadebat. Op priklocaties worden mensen een kwartier in de gaten gehouden om in te kunnen grijpen als ze verkeerd reageren op hun prik. Aukje de Vries van de VVD vroeg of het schrappen van de wachttijd zou helpen om sneller te kunnen boosteren.

De Jonge betwijfelt of dat wel zin heeft. "Bij de GGD biedt dat niet echt een versnelling omdat daar de wachtruimtes groot genoeg zijn", zei hij. "Voor de huisartsen zou het echt wezenlijk sneller gaan als je daar de vijftien minuten af haalt." Hij wees erop dat het tot een "aansprakelijkheidsrisico" leidt omdat het kwartier wachten in de richtlijnen van het Europees Geneesmiddelenbureau en de Wereldgezondheidsorganisatie staat.

Medische reden

Maar "de hoofdreden" is volgens De Jonge een medische. Het belangrijkste risico is dat mensen een ernstige en gevaarlijke allergische reactie krijgen op het vaccin, een zogenoemde anafylactische shock. Volgens De Jonge komt dat bij ongeveer één op de honderdduizend mensen voor, en is zo'n voorval daarmee "héél erg zeldzaam". "Niettemin kan dat op zo'n ongelofelijk grote bos aan prikken toch nog wel optellen tot serieuze getallen. Als je dan geen medisch toezicht hebt, kan dat ook leiden tot overlijdens."

Statistisch zouden in deze boostercampagne zo'n honderd mensen een shock kunnen krijgen. Daarom zou De Jonge liever zien dat er medisch toezicht is in het kwartier nadat mensen hun prik hebben ontvangen. Hij zei wel nog te willen kijken of dat toezicht "op een andere manier" ingevuld zou kunnen worden.

Door: ANP