Harde lockdown is meest effectieve maatregel, zegt landsadvocaat

De huidige harde lockdown is een gerechtvaardigde maatregel, gebaseerd op een dringend advies van het Outbreak Management Team (OMT). In de huidige situatie rond het coronavirus is nog zóveel onzeker dat afschalen van de maatregel op dit moment niet aan de orde kan zijn. Daarbij blijft de druk op de zorg onverminderd hoog. "Er zijn simpelweg geen andere maatregelen die even effectief zijn. Ingrijpen was noodzakelijk en is proportioneel."

Dat betoogde landsadvocaat Jannetje Bootsma dinsdag in kort geding voor de rechtbank in Den Haag. Namens zes eisers heeft advocaat Bart Maes de Staat voor de rechter gedaagd. Zij vinden dat de harde lockdown met onmiddellijke ingang moet worden beëindigd, omdat de overheid met de invoering ervan grond- en mensenrechten van de Nederlandse bevolking met voeten treedt.

"Het land wordt in een collectieve depressie gestort", aldus Maes in zijn pleidooi. In zijn ogen moet de rechter daar als "sluitstuk en hoeder van de rechtsstaat" zo snel mogelijk een einde aan maken. In zijn betoog beriep Maes zich op onderzoeken in Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk, waaruit zou blijken dat de gevolgen van de omikronvariant mogelijk beperkt blijven. De variant verspreidt zich snel, maar zou minder ziekmakend zijn dan werd gevreesd.

Te onzeker

De Staat vindt het te vroeg voor dergelijke conclusies, ook omdat de buitenlandse onderzoeken tot dusver beperkte gegevens hebben opgeleverd. "Er zijn grote onzekerheden over hoe dit uitpakt", aldus landsadvocaat Bootsma. De huidige daling van het aantal besmettingen is nog geen reden tot juichen. Bootsma verwees naar het tussentijdse OMT-advies van vorige week. De eerste onderzoeken over de omikronvariant lijken misschien positief, maar medisch experts verwachten een toename van het aantal ziekenhuisopnames rond de jaarwisseling door deze variant. Er valt nog niets gerust te stellen, meent Bootsma. De Staat wil dat de rechter de eis van Maes afwijst.

De huidige lockdown geldt tot 14 januari. In het kort geding doet de rechter uitspraak op 4 januari.

Advocaat Maes kwam eerder bij de rechter in het geweer tegen coronamaatregelen. Hij procedeerde tegen de Staat vanwege de invoering van de coronatoegangspas. Die procedure verloor hij. Op 14 januari dient het hoger beroep tegen deze uitspraak bij het hof in Den Haag. Ook loopt er nog een bodemprocedure over het coronatoegangsbewijs.

Door: ANP