Slechts 30 procent van de jongeren heeft boosterprik gehaald

Verreweg de meeste ouderen die een boosterprik konden halen, hebben die gekregen. Onder jongeren is de opkomst veel lager. Van de 18- tot en met 45-jarigen heeft minder dan de helft een vaccinatie ontvangen om de afweer tegen het coronavirus op te peppen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De opkomst is het hoogst bij 76- tot 80-jarigen. Daar heeft 84 procent de boosterprik gekregen. In die groep was 93 procent volledig gevaccineerd na de eerste of tweede prik. Ook bij andere ouderen loopt de opkomst redelijk gelijk op; verreweg de meeste mensen die volledig gevaccineerd zijn en in aanmerking kwamen voor een boosterprik, hebben die gehaald.

Opkomst jongeren

Bij 18- tot 25-jarigen, de jongste groep die de boosterprik kan krijgen, is de opkomst 31 procent. En dat terwijl bijna driekwart van die groep volledig gevaccineerd is. Dat betekent dat de meeste jongeren die de boosterprik kunnen halen, dit nog niet hebben gedaan.

Het aantal nieuw gezette boosterprikken daalt snel. Vorige week hebben iets meer dan 460.000 mensen zo'n inenting gekregen, tegen ruim 1,1 miljoen een week eerder en bijna 1,9 miljoen de week daar weer voor. Het is het laagste aantal sinds begin december, toen de boostercampagne nog op gang moest komen.

8 miljoen mensen geboosterd

In totaal zijn nu iets meer dan 8 miljoen mensen geboosterd. Dat komt neer op 56,6 procent van alle volwassenen. Dit betekent dat er ongeveer 2,9 miljoen mensen die zo'n prik zouden kunnen krijgen, die nog niet hebben ontvangen.

Door: ANP