Gratis zelftesten voor groep 1 t/m 5 als ouders die niet kunnen betalen

Scholen krijgen de mogelijkheid om zelftesten te verstrekken aan kinderen in de groepen 1 tot en met 5, als hun ouders zelftesten bijvoorbeeld niet zelf kunnen betalen. Ook bij een grote uitbraak moet het mogelijk worden jongere kinderen op de basisschool een zelftest mee te geven, laat het ministerie van Onderwijs weten.

Het beleid is om kinderen in de groepen 6 tot en met 8 net als docenten twee keer per week een zelftest te laten doen, ook als ze geen klachten hebben. Testen is wel vrijwillig. Dat wordt voorlopig doorgezet, de overheid verstrekt de tests aan de scholen.

"Specifieke situaties"

Nu komt er dus de mogelijkheid bij om "voor specifieke situaties" ook aan jongere leerlingen testen te verstrekken. Het ministerie benadrukt dat het "niet de bedoeling is dat leerlingen van de groepen 1 tot en met 5 preventief twee keer per week gaan zelftesten. Dat dringende advies geldt alleen vanaf groep 6 en blijft ook alleen gelden vanaf groep 6".

Door: ANP