Normal_wat_is_de_invloed_van_het_seizoen_op_het_aantal_corona-infecties

Zodra het lente is, lijkt het aantal corona-infecties af te nemen. Waarom is dat zo? Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Open Universiteit en het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben samen ontdekt dat het seizoensgebonden gedrag van mensen het hele jaar door een belangrijke rol speelt bij de overdracht van het virus. Dit meldt het LUMC. 

De seizoensgebondenheid van Covid-19 kan worden verklaard door omgevingsfactoren én door mobiliteitsfactoren. “Zo zagen we dat meer zonuren, minder binnenrecreatie en meer allergenen samenhangen met de verminderde overdracht van het virus dat Covid-19 veroorzaakt”, zegt Louis Kroes van het LUMC.

Talloze factoren beïnvloeden besmetting

In het onderzoek is gekeken naar het effect van het Nederlands zomerseizoen op corona-infecties tussen februari en september 2020. “Er werd rekening gehouden met tal van factoren die van invloed kunnen zijn op de infectiecijfers. Het ging onder meer om zonnestraling, temperatuur, luchtvochtigheid, seizoensgebonden allergenen (zoals pollen) en menselijk gedrag.”

Virusinfecties in het voorjaar voorspellen

Met het uitgebreide model wilden de onderzoekers vooral de verspreiding van virussen in het voorjaar beter voorspellen. "In Nederland valt deze tijd van het jaar altijd samen met een terugval van griepachtige luchtwegaandoeningen. Het is opmerkelijk dat ook het aantal besmettingen met Covid-19 als sneeuw voor de zon lijkt te verdwijnen in gematigde klimaten. Maar waarom is dat?"

Seizoensgebonden gedrag

Seizoenen zijn meer een prikkel voor bepaald menselijk gedrag dan de absolute temperaturen, merken de onderzoekers op. In gebieden waar grote seizoenschommelingen voorkomen, zoals in Nederland, wordt de overdracht van het coronavirus niet alleen bepaald door zonlicht en temperatuur, maar onafhankelijk ook door het gedrag van de bevolking. Zo zijn mensen geneigd om vrij plotseling meer tijd buiten door te brengen, wanneer het in het voorjaar mooi weer wordt. Zulke explosies van buitenactiviteit staan eigenlijk niet in verhouding tot de bescheiden temperatuurveranderingen. “Maar dergelijke aspecten van mobiliteit worden vaak over het hoofd gezien, waardoor seizoensfactoren minder nauwkeurig een effect op virusinfecties voorspellen dan ze eigenlijk zouden kunnen.”

Door: Nationale Zorggids