Viruswaarheid verliest opnieuw rechtszaak tegen coronabeleid

Stichting Viruswaarheid heeft opnieuw een rechtszaak verloren tegen het coronabeleid van de overheid. Het gerechtshof in Den Haag heeft de actiegroep van Willem Engel niet-ontvankelijk verklaard in een kort geding dat was gericht tegen coronavaccinatie. Volgens het hof hebben Viruswaarheid en de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP), die mede-eiser was, niet duidelijk gemaakt voor welke belangen ze precies opkomen.

De eisers wilden dat de vaccinatiecampagne zou stoppen. Ze eisten daarnaast intrekking of herziening van adviezen die de Gezondheidsraad over coronavaccinatie heeft gegeven. Die eisen zijn allemaal afgewezen. Het hof vindt dat Viruswaarheid en de NVKP ook niet voldoen aan de wettelijke eisen om te worden beschouwd als ideële belangenorganisatie.

In een kort geding is bovendien geen plaats voor nader onderzoek en nadere bewijsvoering, oordeelden de rechters. Ze wijzen erop dat de adviezen van de Gezondheidsraad zijn gebaseerd op "een groot aantal peer reviewed publicaties uit wetenschappelijke tijdschriften en andere epidemiologische en wetenschappelijke bronnen". Om aan te tonen dat het advies dat daaruit kwam onrechtmatig zou zijn, zoals de eisers stellen, zou aangetoond moeten worden dat de raad de verkeerde conclusies heeft getrokken uit het onderzoeksmateriaal.

Eerdere rechtszaken

De rechtbank had in eerste aanleg alle eisen ook al afgewezen. Viruswaarheid voerde de afgelopen twee jaar al veel procedures tegen de overheid, waarvan zij de meeste verloor. In een zaak tegen de avondklok kreeg de stichting in eerste instantie gelijk, maar die uitspraak werd in een snel georganiseerd hoger beroep tenietgedaan door een hogere rechter.

Door: ANP