Extra herhaalprikken om vaccinoverschot weg te werken overbodig, zegt Kuipers

Zorgminister Ernst Kuipers vindt het niet nodig om nu een grotere groep mensen een tweede coronabooster te geven. Extra herhaalprikken om het overschot aan vaccins weg te werken, vindt Kuipers overbodig. "We moeten echt kijken naar de meerwaarde van een extra prik."

De tweede booster is er nu voor 60-plussers en voor mensen met een kwetsbare gezondheid. "Daar is heel bewust voor gekozen", stelde Kuipers voorafgaand aan de ministerraad. Mensen met een kwetsbare gezondheid, ongeacht hun leeftijd, kunnen via hun medisch specialist een tweede booster aanvragen, benadrukt hij. De bewindsman volgt hiermee het advies van de Gezondheidsraad. Wel wil hij kijken of er knelpunten in die medische verwijsroute zijn. Daar zijn signalen over.

Kuipers acht het "waarschijnlijk" dat na de zomer een veel grotere groep de mogelijkheid krijgt een nieuwe booster te halen. "Die herhaalprik kan echt relevant zijn voor specifieke groepen dan wel de hele bevolking om ernstige ziekte bij een Covid-infectie te voorkomen."

CDA

Het CDA wil nu al dat een veel grotere groep een tweede booster moet kunnen krijgen, zoals mensen die jaarlijks een griepvaccin krijgen. CDA-Kamerlid Joba van den Berg gaat daar binnenkort een motie voor indienen. Kuipers wil de groep nu nog niet uitbreiden, "maar de kans is reëel dat we dat in het najaar gaan doen."

Alles hangt af van het aantal besmettingen en de eventuele opkomst van nieuwe varianten, stelt de minister. Beide ontwikkelingen worden goed in de gaten gehouden.

Door: ANP