Virologen pleiten voor steekproeven om zicht te houden op coronavirus

Virologen Marion Koopmans en Menno de Jong willen dat Nederland meer steekproeven doet om zicht te houden op het aantal coronabesmettingen. Beide experts stellen dat het virus nu buiten beeld dreigt te raken, terwijl het in de herfst nog steeds voor grote schade kan zorgen. Dit meldt NOS. 

De Jong van het Amsterdam UMC oppert steekproefsgewijs bussen neer te zetten waar mensen getest kunnen worden. Daaruit kan zicht gehouden worden op het aantal besmettingen en de varianten van het coronavirus die op dat moment rondwaren.

Rioolwatermetingen

Slechts 2.000 mensen per dag laten zich nog bij de GGD testen met een PCR. De helft daarvan test positief op corona. Hoewel je het in de ziekenhuizen niet ziet, met slecht 24 patiënten op de intensive care, blijkt uit rioolwatermetingen dat er nu in werkelijkheid meer coronabesmettingen zijn dan in dezelfde periode eind mei 2021. Rioolwatermetingen kunnen echter niet vaststellen wíe er besmet is. Zijn het kinderen, jongeren of juist de risicogroep ouderen? Die informatie is belangrijk om in te schatten hoe ernstig de situatie is.

Coronavarianten

Ziekenhuisonderzoekers zijn samen met de GGD bezig met een systeem dat coronavarianten snel kan opsporen. Zo heeft het Amsterdam UMC een techniek ontwikkeld die binnen 24 uur alle positieve coronatesten van de GGD kan analyseren op varianten. Het probleem is echter wel dat de meeste mensen die zich laten testen ouderen en kwetsbaren zijn, en je daarmee geen representatief beeld van de situatie krijgt. Het Amsterdam UMC test echter ook het eigen personeel, wat vaak jonge mensen zijn. “Daardoor kan je toch een voorspelling doen over hoe het virus rondgaat”, legt moleculair microbioloog Marcel Jonges uit.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky