Normal_long_covid

Ongeveer 85 procent van de zieke werknemers met langdurige coronaklachten die voor een WIA-beoordeling bij het UWV terechtkomen, krijgen een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend. In het merendeel van de gevallen zijn zij volledig arbeidsongeschikt. Dit meldt het UWV. 

Werknemers die twee jaar ziek zijn en daardoor niet of minder kunnen werken hebben mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, in het kader van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). UWV bepaalt of mensen daarvoor in aanmerking komen.

Ruim 700 WIA-beoordelingen vanwege corona in eerst 5 maanden 2022

Vanaf begin dit jaar worden de eerste WIA-beoordelingen gedaan van mensen die primair vanwege corona ziek werden en aan die besmetting langdurige klachten hebben overgehouden. Dat is ook terug te zien in de cijfers, die in 2022 een flinke stijging laten zien. Waar UWV in 2020 en 2021 respectievelijk 22 en 139 WIA-beoordelingen deed van cliënten met langdurige coronaklachten als hoofddiagnose, zijn dat er in de eerste vijf maanden van 2022 al 736.

Meeste WIA-beoordelingen met hoofddiagnose corona in maart 2022

In januari waren er 82 WIA-beoordelingen met hoofddiagnose corona, in februari was dat aantal bijna verdubbeld naar 162. Het drukst was het tot nu toe in maart toen er 240 WIA-beoordelingen werden gedaan van mensen met corona als hoofddiagnose. In april en mei was het aantal beoordelingen weer iets minder, respectievelijk 147 en 105. De 736 WIA-beoordelingen met hoofddiagnose corona zijn goed voor een kleine 3 procent van het totaal aantal WIA-beoordelingen in 2022 tot nu toe.

62 procent volledig arbeidsongeschikt

De uitkomsten van de WIA-beslissingen tot en met mei 2022 laten zien dat 62 procent van de cliënten met hoofdiagnose corona (op dit moment) volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard. In een klein aantal gevallen, 8 procent van het totaal, betreft het dan een zogeheten IVA-uitkering vanwege volledige én duurzame arbeidsongeschiktheid. In de meeste gevallen, 54 procent van het totaal, betreft het een zogeheten WGA 80-100 uitkering waarbij iemand op dit moment volledig arbeidsongeschikt is, maar verbetering van de belastbaarheid niet wordt uitgesloten.

Klein deel heeft geen recht op uitkering

Bij 23 procent van de mensen wordt een uitkering toegekend vanwege gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA 35-80). Zo’n 15 procent van de mensen is minder dan 35 procent arbeidsongeschikt en heeft daarom geen recht op een WIA-uitkering. Dat betekent niet dat deze cliënten geen klachten hebben, het betekent alleen dat ze met de arbeidsmogelijkheden die er nog zijn minstens 65 procent van hun oude loon kunnen verdienen.

Door: Nationale Zorggids