'Laatste kans Staat om rechtszaak over long covid te voorkomen'

De advocaten van FNV en CNV hebben vandaag in een brief aan de Staat laten weten dat zij uiterlijk 16 september een harde toezegging willen voor een financiële regeling voor zorgmedewerkers met Long Covid. Komt deze toezegging niet binnen een week, dan dwingen de bonden een regeling af via de rechter. Vandaag liep het ultimatum af dat de bonden in een eerder overleg met ambtenaren van het ministerie van VWS hadden gesteld over de toezegging van een regeling. VWS liet deze week weten dat het agendatechnisch niet haalbaar was om vandaag iets te presenteren en dat in de ministerraad van 16 september te zullen doen. Dat meldt FNV.

"Door de hele gang van zaken heb ik totaal geen vertrouwen meer in de politiek en in minister Helder", zegt Kitty Jong, vicevoorzitter FNV. "Wij zijn vanaf nu dan ook uitgepraat met het ministerie van VWS en laten dat aan onze advocaten over. Al twee en een half jaar voeren we overleg over een compensatieregeling. Toenmalig minister Van Ark heeft mij in april 2021 een toezegging gedaan voor een fonds, maar tot op de dag van vandaag ligt er nog helemaal niets. De tijd dringt echt voor veel zorgmedewerkers met long covid. Velen zijn inmiddels ook hun baan kwijt en zelfs afhankelijk geworden van de voedselbank. Wij blijven voor hen strijden, desnoods via de rechter."

Sommatie

CNV Zorg & Welzijn stuurde het ministerie van VWS afgelopen mei al een sommatie. Voorzitter Gaby Perin-Gopie: "Die leidde tot verschillende overleggen op het ministerie, waar ons de indruk werd gewekt dat er achter de schermen aan een regeling wordt gewerkt. Maar afspraken worden niet nagekomen en we willen niet langer aan het lijntje gehouden worden. De prioriteit van VWS ligt duidelijk niet bij de frontstrijders die tijdens de coronapandemie besmet zijn geraakt, terwijl zij levens probeerden te redden. Wij stellen de Staat aansprakelijk voor het inkomensverlies waar zorgmedewerkers met Long Covid mee te maken hebben."

Beide vakbonden vinden dat het ministerie van VWS nalatig was, omdat de richtlijnen van het RIVM niet duidelijk en incompleet waren. Arbo – en hygiënewetgeving was niet opgenomen in deze richtlijnen en er heerste veel onduidelijk over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mond-neusmaskers, schorten, handschoenen en spatschermen. Schaarste van de middelen leek leidend te zijn in de richtlijnen, terwijl de veiligheid van werknemers voorop hoorde te staan.

Motie

Afgelopen week verliep ook de deadline op de aangenomen motie van Tweede Kamerleden Paulusma (D66) en Bikker (CU) over de aanpak van financiële problemen, her- en bijscholing en mogelijke re-integratie van long covidslachtoffers die tijdens de eerste golf besmet zijn geraakt. De bonden betreuren het zeer dat ook in de Tweede Kamer nog niets is toegezegd.

Als de bonden uiterlijk vrijdag 16 september geen schriftelijke bevestiging van de Nederlandse Staat hebben ontvangen, dan vatten zij dit nalaten op als een weigering om een dergelijke regeling op korte termijn te realiseren en stappen zij namens de gedupeerden naar de rechter. De advocaten van FNV en CNV bereiden een dagvaarding voor.

Door: Nationale Zorggids