Toegankelijkheid huisarts staat onder druk staat door COVID-19-maatregelen

De COVID-19-pandemie heeft wereldwijd gezorgd voor grote druk op de gezondheidszorg. Hoewel de nadruk hierbij lag op de ziekenhuis- en intensive care bezetting, is er ook veel veranderd in de huisartsenzorg in Nederland. Onderzoek van de afdeling Huisartsengeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen in samenwerking met het Nivel toont aan dat patiënten vonden dat sommige van deze veranderingen een positief effect hadden op de huisartsenzorg, maar dat de toegankelijkheid van de huisarts en het doorgaan van de reguliere zorg wel onder druk staan. Dat meldt Nivel.

Vergeleken met de situatie voor de uitbraak van COVID-19 is er veel veranderd in de huisartsenzorg. Zo zijn er meer mogelijkheden tot het doen van digitale consulten en is vaak meer tijd gepland voor een fysiek consult. Anderzijds werd de zorg voor bijvoorbeeld suikerziekte of astma regelmatig uitgesteld. Het is belangrijk om te weten hoe patiënten deze veranderingen ervaren hebben, zodat we hiervan kunnen leren in de toekomst. Welke veranderingen zien patiënten graag blijven en wat moeten we juist voorkomen?

Toegankelijkheid en continuïteit

Uit interviews (periode januari – juni 2021) met patiënten uit het noorden, oosten en zuiden van Nederland blijkt dat er wisselende ervaringen zijn geweest met de huisartsenzorg in Nederland. Veranderingen zoals het toegenomen gebruik van digitale consulten voor eenvoudige problemen en meer tijd voor een consult bij de huisarts, werden als positief ervaren. Patiënten zien deze veranderingen dan ook graag blijven na de pandemie. Anderzijds hebben patiënten het gevoel gehad dat zij niet altijd welkom waren bij de huisarts. Ook werden controleafspraken voor chronische aandoeningen als suikerziekte en astma vaak uitgesteld. Deze veranderingen werden negatief ervaren.

Reguliere zorg gaat ook door

Eerder onderzoek liet zien dat na het uitbreken van de COVID-19-pandemie het aantal bezoeken aan de huisarts snel afnam, zowel voor acute als langdurige zorgproblemen. Dit kan impliceren dat veel patiënten wegbleven bij de huisarts met klachten waar zij anders wel voor naar de huisarts zouden gaan. Patiënten gaven verschillende oorzaken, zoals angst voor besmetting met COVID-19 of het willen ontlasten van het zorgsysteem. Toch is het belangrijk dat patiënten wel contact opnemen met de huisarts als zij dit nodig vinden.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/patienten-vinden-dat-de-toegankelijkheid-van-de-huisarts-onder-druk-staat-door-covid-19, geraadpleegd op 09-12-2022