Normal_rss_entry-361274

Covid kostte vorig jaar met afstand de meeste gezonde levensjaren van alle infectieziekten. Volgens een berekening van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de ziekte in een jaar tijd ertoe geleid dat 218.900 gezonde levensjaren van Nederlanders verloren zijn gegaan. Hierin tellen zowel vroegtijdige sterfte als 'misgelopen' gezonde levensjaren door ziekte.

De ziektelast door corona was daarmee vorig jaar nog iets hoger dan in 2020. Voor dat jaar kwam het RIVM uit op 207.000 gemiste gezonde jaren.

Door alle coronamaatregelen zijn diverse andere infectieziekten waarschijnlijk onderdrukt. Griep komt bijvoorbeeld niet voor in de top drie qua ziektelast. Er was vorige winter wel een bescheiden griepepidemie, maar die kwam pas laat op gang, toen de vergaande maatregelen al waren losgelaten. Een ziekte als kinkhoest verdween nagenoeg.

Legionella op tweede plaats

Op de tweede plaats qua ziektelast staat legionella, met 6300 verloren gezonde levensjaren. Ernstige pneumokokkenziekte kostte 6200 jaren in goede gezondheid, schatten de onderzoekers.

Een infectieziekte die zich wel verder bleef verspreiden, ondanks alle hygiënemaatregelen, is schurft. Over de oorzaak van die toename tasten de onderzoekers in het duister. Ze benadrukken dat het tegengaan van schurft vooral moet gebeuren door een "groepsgerichte aanpak". Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat in een huis alle bewoners meedoen aan behandelingen en zich houden aan wasvoorschriften om de schurftmijt, die de boosdoener is, weg te krijgen.

Aanpak onvoldoende effectief

"Veelal richt een huisarts of dermatoloog zich op behandeling van de individuele patiënt, maar gezien de landelijke toename blijkt deze aanpak onvoldoende effectief omdat er te weinig aandacht is voor de behandeling van contacten", aldus het RIVM. Voorlichting is ook belangrijk, vooral aan jongeren die veel verschillende contacten hebben.

Door: ANP