Normal_rss_entry-362210

De aanwezigheid van Sywert van Lienden - een van de 'hoofdrolspelers' in de omstreden mondkapjesdeal - bij het Kamerdebat over de kwestie, wekte een gevoel van onvrijheid en irritatie op bij leden van de Tweede Kamer. Op verzoek van VVD-Kamerlid Judith Tielen hield commissievoorzitter Bart Smals de gedragingen van Van Lienden de komende uren goed in de gaten. Van Lienden zat de hele dag op de publieke tribune.

"We hebben in het reglement opgenomen dat tekenen van goed- of afkeuring vanaf de tribune niet zijn toegestaan in dit huis, omdat het invloed heeft op het debat", zei Tielen na afloop van de eerste termijn van de inbreng van de Kamer. "We hebben een van de hoofdrolspelers op de publieke tribune zitten. Het stoort me - en volgens mij ben ik niet de enige - dat er nee wordt geschud, ja geknikt en naar de hemel wordt gekeken. Het maakt dat ik me niet helemaal vrij voel in het debat. Ik heb er echt last van."

Hoewel PVV-Kamerlid Fleur Agema zei geen last te hebben van de non-verbale uitingen van Van Lienden steunt ze het verzoek van Tielen wel. "Het is irritant." Commissievoorzitter Smals wilde nog niet zo ver gaan om Van Lienden een officiële waarschuwing te geven of uit de zaal te laten verwijderen, zoals Tielen had verzocht. Wel zegde hij toe er tijdens de rest van het debat goed op te letten.

Schimmige deal

De overgrote meerderheid van de Kamer noemt het een lelijke en schimmige deal en heeft kritiek op de rol van voormalig coronaminister Hugo de Jonge. Tot frustratie van een groot deel van de Kamer is uit het peperdure onderzoek van Deloitte niet gebleken of De Jonge hierin een doorslaggevende rol heeft gespeeld.

VWS betaalde Van Lienden en zijn zakenpartners 100 miljoen euro, wat hen zo'n 30 miljoen euro aan winst heeft opgeleverd. Een Kamermeerderheid wil dat minister Conny Helder er alles aan gaat doen om dat geld terug te vorderen. Alleen het CDA, de partij van De Jonge, nam de minister in bescherming. Volgens CDA-Kamerlid Joba van den Berg heeft De Jonge alleen aan zijn ambtenaren gevraagd met Van Lienden te praten. Hij heeft de deal er niet doorheen gedrukt, zoals de oppositie denkt.

Door: ANP