Stef Blok waarschuwt voor conflicten coronaherstelplannen

Stef Blok, het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer (ERK), waarschuwt voor "eindeloze" conflicten over de coronaherstelplannen waarmee de EU-landen miljarden in hun economie kunnen pompen. Dat gaat volgens de oud-minister "bijna zeker" gebeuren omdat niet duidelijk is op welke gronden de Europese Commissie bepaalt wanneer een land geld uit het coronaherstelfonds krijgt.

Volgens Blok is niet transparant hoe het dagelijks bestuur van de Europese Unie besluit om geld uit het coronaherstelfonds uit te keren, of gedeeltelijk op te schorten. Uitbetaling gebeurt in delen, telkens als een land met de commissie afgesproken doelen haalt. Zo moeten de lidstaten geld in vergroening en digitalisering steken, maar ook moeten ze specifieke hervormingen doorvoeren. Bijvoorbeeld zorgen voor meer vaste banen op de arbeidsmarkt, of justitiële veranderingen invoeren. De commissie kan ook aanpassingen verlangen.

Maar wanneer een doelstelling voldoende is gehaald om een deel van het EU-geld aan een lidstaat uit te keren, is nergens gedefinieerd. Of waarom een correctie nodig is. Het ontbreken van duidelijkheid over het handelen van de commissie maakt "het instrument kwetsbaar", stelt Blok, die zijn zorgen in Brussel deelde met de commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement.

Mijlpaal

De ERK wil dat de Europese Commissie expliciet en vooraf zegt op grond waarvan ze oordeelt of een land een afgesproken mijlpaal heeft gehaald. Volgens Blok is het nog te vroeg om te beoordelen of er risico's zijn dat het geld niet op de juiste plek zal komen. Maar als de controle niet verbetert, is er wel reden tot zorg.

Door: ANP