Nieuwe virusversies van Omikron in opkomst

Het coronavirus duikt iets vaker op dan in de afgelopen maanden. In de afgelopen week zijn 2.904 besmettingen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds 13 januari, een maand geleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn enkele nieuwe versies van de omikronvariant in opkomst.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend registreerde het RIVM 815 positieve tests. Dat is het hoogste dagcijfer sinds 4 januari. De aantallen liggen nog wel aanzienlijk lager dan bij de laatste twee golven, in oktober en december.

De cijfers geven geen volledig beeld. Het RIVM registreert alleen de uitslagen van coronatests die zijn uitgevoerd bij de testlocaties van de GGD'en. Om beter zicht op de verspreiding van het virus te hebben, kijkt het instituut ook naar andere bronnen. Zo kunnen mensen via het platform Infectieradar doorgeven of ze corona-achtige klachten hebben en of hun zelftest positief was, en ook die cijfers laten zien dat het aantal besmettingen toeneemt. Ook zijn in het rioolwater steeds meer virusdeeltjes te vinden.

Opnames intensive care

Bij 243 mensen leidde de besmetting vorige week tot zulke ernstige gezondheidsklachten dat ze als gevolg daarvan in een ziekenhuis werden opgenomen. Van hen kwamen 18 op een intensive care terecht. Die aantallen zijn vergelijkbaar met de weken ervoor.

Sinds eind november komt de versie BQ.1 van de omikronvariant het meest voor in Nederland, maar de aantallen daarvan nemen inmiddels af. Drie andere versies nemen de laatste tijd toe. Die hebben de wetenschappelijke namen BA.2.75, XBB en XBF. Volgens het RIVM zijn er geen aanwijzingen dat mensen door die versies zieker worden dan door eerdere subvarianten van het virus.

Druk op ziekenhuizen neemt toe

Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) neemt de druk op de ziekenhuizen langzaam maar zeker toe. Ziekenhuizen behandelen momenteel 428 mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Dat is het hoogste aantal sinds 17 januari. Vooral op de verpleegafdelingen stijgt de bezetting. In de afgelopen dag zijn 95 positief geteste mensen opgenomen, het hoogste aantal sinds 11 januari.

Door: ANP