Versterking van GGD’en voor pandemische paraatheid

Om te zorgen dat GGD’en beter voorbereid zijn op een mogelijke volgende pandemie, heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) voor 2023 en 2024 geld vrijgemaakt. Het gaat om ruim 37 miljoen euro in 2023 en 38 miljoen euro in 2024. Dat meldt Rijksoverheid. 

Minister Ernst Kuipers: “Ik vind het belangrijk dat we goed voorbereid zijn op een mogelijke volgende grote uitbraak van een infectieziekte. Tijdens de coronacrisis hebben we kunnen zien hoe veel er van de GGD’en gevraagd werd. Tegelijkertijd konden we zien waar de kwetsbaarheden zitten. Daarom investeren we komende jaren meer in de GGD’en. Zodat de pandemische paraatheid op een hoger niveau komt te liggen en we beter voorbereid zijn op een volgende uitbraak.”

Pandemische paraatheid

In het coalitieakkoord is afgesproken om de pandemische paraatheid te versterken. GGD GHOR en de GGD hebben daarvoor het plan “Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD’en” opgesteld. Het door VWS vrijgemaakte geld is bedoeld voor de uitvoering van dit plan. Het doel is om in 2023 en 2024 te zorgen dat de eerste kwetsbaarheden in de pandemische paraatheid van GGD’en worden weggenomen. Zo gaan ze aanvullende capaciteit aantrekken, waaronder expertise die in de coronacrisis waardevol bleek. Ook worden er activiteiten gestart om te zorgen voor een versterking van de regionale samenwerking.

Door: Nationale Zorggids