Normal_coronavaccin__coronavirus__covid19

Over het algemeen zijn mensen die corona hebben gehad, positief over de informatie die zij, eenmaal hersteld, kregen of zochten over coronavaccins. Een meerderheid vindt dat er voldoende informatie voorhanden was om een gedegen beslissing te kunnen nemen over vaccineren tegen Covid-19. Van de ondervraagden is het overgrote deel ten minste één keer gevaccineerd, voor of na hun coronabesmetting. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, zo meldt het kenniscentrum.

De mensen in het Nivel Corona Cohort hebben allemaal Covid-19 gehad en nemen deel aan onderzoeksprojecten naar het beloop, de ernst en de korte- en langetermijneffecten van corona. Onder deze deelnemers zijn vrouwen, mensen van middelbare leeftijd en mensen met een hogere opleiding oververtegenwoordigd. Jongeren en lager opgeleiden denken mogelijk anders over de ontvangen informatie. In dit onderzoek werd gevraagd hoe mensen aan hun informatie over het vaccineren tegen corona kwamen en wat zij van die informatie vonden. De meeste deelnemers lieten zich vaccineren: 96 procent had ten minste één coronavaccinatie en 89 procent kreeg een vaccin nadat ze corona hadden gehad.

Informatie over coronavaccins scoort voldoende

79 procent van de deelnemers aan het Nivel Corona Cohort vond de informatie over vaccins altijd of vaak correct. Twee derde gaf aan dat de informatie vaak of altijd volledig was. Wel vond 67 procent van de respondenten de informatie wel eens tegenstrijdig. De meeste mensen ervaren de informatie niet als misleidend (85 procent).

Basis voor een beslissing over vaccinatie

Ongeveer twee derde van de respondenten vindt dat de verstrekte of gezochte informatie over de coronavaccins in het algemeen op hen van toepassing is. Bijna 90 procent van de mensen vindt dat de informatie voldoende is om een beslissing te kunnen nemen over het al dan niet vaccineren. Als mensen de informatie niet toereikend vonden, dan wilden ze bijvoorbeeld meer eerlijkheid en transparantie op basis van feiten en onderzoek. Ook wilden ze in dat geval dat de mogelijke nadelen beter belicht werden.

Meeste informatie over vaccins gezocht op RIVM-website

Acht op de tien deelnemers zochten informatie over vaccins via de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast zochten respondenten informatie op internet via verschillende zoekmachines, of kregen dit via familie en vrienden, via zorgverleners, sociale media en thuisarts.nl.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/de-meeste-mensen-die-corona-hebben-gehad-vinden-de-geboden-informatie-over-al-dan-niet, geraadpleegd op 06-03-2023