Normal_rss_entry-376910

Het aantal mensen dat in 2022 aan covid-19 is overleden, is veel lager dan in voorgaande jaren. In 2022 overleden ruim 8200 mensen aan de ziekte. In zowel 2020 als 2021 waren dat er zo’n 20.000, volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal overleden in 2022 zo’n 170.000 inwoners van Nederland. Aan zogeheten 'nieuwvormingen', waar kanker en bloedziekten onder vallen, overleed 28 procent. Nog eens 23 procent overleed aan hart- en vaatziekten.

Vooral overlijdens door ziekten aan ademhalingsorganen zoals griep (stijging van 27 procent) en niet-natuurlijke doodsoorzaken (stijging van 13 procent) zijn in 2022 sterk gestegen tegenover een jaar eerder. Bij die laatste categorie ziet het CBS voornamelijk een stijging van mensen die zijn overleden na een val.

Oversterfte

Net zoals in 2020 en 2021, was er in 2022 sprake van oversterfte. Er waren zo’n 14.500 meer sterfgevallen dan verwacht. Mogelijk komt dit door de twee griepgolven in 2022. Zo’n griepgolf was er in 2021 volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet. De oversterfte in de twee voorgaande jaren werd met name veroorzaakt door de coronapandemie.

Door: ANP