Advies Gezondheidsraad: structureel vaccinatieprogramma risicogroepen corona

De Gezondheidsraad adviseert om dit najaar te starten met een structureel vaccinatieprogramma tegen COVID-19 waarin vooralsnog risicogroepen jaarlijks een vaccinatie aangeboden krijgen. Het coronavirus zorgt onder risicogroepen nog steeds voor ziekenhuisopnames en sterfte. Omdat nog onduidelijk is hoe COVID-19 zich verder zal ontwikkelen, adviseert de raad om jaarlijks na te gaan of het vaccinatieprogramma aangepast moet worden en daarbij rekening te houden met uiteenlopende scenario’s. Dit meldt de Gezondheidsraad. 

Drie jaar na de start van de coronapandemie heeft een groot deel van de Nederlandse bevolking immuniteit opgebouwd door vaccinatie, een doorgemaakte infectie of beide. De immuniteit neemt echter af na verloop van tijd en nieuwe virusvarianten kunnen de immuniteit omzeilen. Het virus blijft daardoor ziekte veroorzaken. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over een structureel vaccinatieprogramma tegen COVID-19.

Risicogroepen

Uitgaande van de huidige situatie en de huidige stand van wetenschap adviseert de raad om met ingang van het najaar van 2023 vooralsnog een jaarlijkse vaccinatie aan te bieden aan 60-plussers en medische risicogroepen (mensen van 60 jaar en ouder en mensen met (ernstige) medische aandoeningen).

Ervan uitgaande dat er ook de komende tijd meerdere infectiegolven per jaar zullen zijn, adviseert deGezondheidsraad om de immuniteit van risicogroepen voorlopig op peil te houden met een jaarlijkse vaccinatie. Vaccinatie vindt bij voorkeur in het najaar plaats. Dan is de bescherming optimaal in de winter, voor het geval een volgende besmettingsgolf van SARS-CoV-2 samenvalt met een griepgolf. Ook adviseert de raad om het vaccinatieaanbod aan zwangeren voort te zetten, omdat COVID-19 bij hen ernstig kan verlopen. Jaarlijkse vaccinatie van zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten kan indirect ook helpen risicogroepen te beschermen tegen ziekenhuisopname of sterfte door COVID-19.

Door: Nationale Zorggids