Normal_rss_entry-397560

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er poliklinieken komen voor patiënten met langdurige covid. Een voorstel hiertoe heeft Nico Drost, Kamerlid voor de ChristenUnie, woensdagavond in de Kamer gedaan.

Dat voorstel wordt in ieder geval gesteund door D66, CDA, PVV, GroenLinks-PvdA , SGP en BBB.

Volgens Drost "snakken" veel patiënten naar een effectieve behandeling, maar die "is er helaas nog niet", zei hij in het Kamerdebat over de maatschappelijke impact van langdurige covid. "Ernstig zieke mensen zijn soms wanhopig omdat ze niet weten waar ze aan moeten kloppen."

"Laat er snel eenduidigheid komen over waar ze terechtkunnen. Het organiseren van speciale longcovidpoliklinieken is hierin een enorme stap omdat men dan een vast aanspreekpunt heeft en daarmee zicht heeft op een gerichte en passende behandeling", betoogde Drost.

Beperking

Zo'n 450.000 mensen hebben langdurige covid en van hen zijn er negentigduizend ernstig beperkt in hun deelname aan de samenleving. Volgens Drost lijden veel kinderen, jongeren en volwassenen in stilte. Het is daarmee volgens het CU-Kamerlid niet alleen een medisch, maar een breed maatschappelijk probleem.

Zorgminister Ernst Kuipers ziet niets in aparte poliklinieken voor patiënten met langdurige covid. "Dat lijkt me buitengewoon onverstandig en er is geen noodzaak toe", zei de demissionair minister tot ongenoegen van de Kamer. Volgens Kuipers kunnen deze patiënten bij huisartsen en specialisten terecht. Het staat artsen vrij om zelf een polikliniek op te zetten, zei Kuipers. Hij ziet voor zichzelf geen rol weggelegd om dit te faciliteren.

Door: ANP