Boosterprik verkleint kans op overlijden door COVID-19 én andere oorzaken

Niet alleen verkleinde de boosterprik in 2022 de kans om aan corona te overlijden, ook de kans om aan andere oorzaken te overlijden was kleiner voor mensen met boosterprik dan voor mensen zonder de vaccinatie tegen corona. Onderzoekers van het RIVM vermoeden dat mensen die een herhaalprik haalden gezonder waren dan mensen die dat niet deden. Of het coronavirus speelde een rol bij mensen die kwamen te overlijden, maar hun doodsoorzaak werd niet als COVID-19 geregistreerd. Dit meldt het RIVM. 

Tussen november 2021 en de herfst van 2022 waren er drie rondes voor boostervaccinaties. De kans op overlijden aan corona werd kleiner na iedere prik. Zelfs een jaar na de eerste booster, bleef dit zo. De voorjaarsprik in 2022 had een minder lang effect. Ouderen die langdurige zorg ontvingen, zoals verpleeghuisbewoners, hadden te maken met een kortere vaccinatie-effectiviteit. Ook nam de effectiviteit sneller af.

Gezondheid

Opvallend was dat de boosterprik ook de kans op overlijden in het algemeen lager was na een herhaalprik. Het RIVM onderzocht dit enkel in de acht weken na de boosterprik. De resultaten suggereren mogelijk dat mensen die een herhaalprik kregen, gezonder waren dan mensen die de inenting niet haalden. Het coronavirus kan ook een rol hebben gespeeld bij een deel van de mensen die kwam te overlijden, maar COVID-19 werd bij hen niet als doodsoorzaak geregistreerd.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky