Overheid bespaart honderden miljoenen door jaarlijkse oversterfte sinds corona

Pas in 2028 zal de oversterfte weer op nul staan, verwachten experts. Maar vooralsnog is er sinds 2020, sinds de coronapandemie, sprake van oversterfte. De eerste twee coronajaren stierven er 30.000 mensen dan verwacht en in 2022 14.500 meer dan verwacht. Vorig jaar kwamen nog steeds flink wat extra personen te overlijden (12.700), maar een daling is ingezet. Hierdoor bespaart de overheid honderden miljoenen euro’s per jaar. Dat geld wordt als het aan CNV ligt gebruikt om de AOW-leeftijd te verlagen. Het kabinet heeft plannen om de begroting ermee te dichten. Dit meldt Tubantia.

Hoe komt het dat de overheid geld bespaart door oversterfte? Iedereen die in de afgelopen jaren vroegtijdig is te komen overlijden, krijgt geen AOW uitbetaald. Ook maken zij geen gebruik van zorg, wat zorgkosten bespaart. 30.000 extra doden per jaar levert volgens vicevoorzitter Patrick Fey van CNV 475 miljoen euro aan niet betaalde AOW-uitkeringen op. Als al die mensen anders nog tien jaar te leven hadden, zou dat een besparing van 5 miljard euro opleveren. Een voorzichtige schatting, zegt Fey, want de zorgkosten en toeslagen zijn buiten beschouwing gelaten.

Oversterftebonus niet permanent

Het kabinet heeft het geld vorig jaar al gedeeltelijk uitgegeven aan het dichten van de begroting. In de voorjaarsnota voor dit jaar staat dat de overheid zo’n 250 miljoen euro minder AOW hoeft uit te betalen. Dit jaar al dat bedrag op 270 miljoen euro komen  te staan en voor 2025 staat 280 miljoen euro minder gepland. Dit alles door oversterfte na de coronapandemie. Het bevriezen of verlagen van de AOW-leeftijd zal dan ook niet gebeuren, want volgens demissionair minister Carola Schouten kost dit jaarlijks 2 miljard euro extra. Daarbij is die ‘oversterftebonus’ niet permanent, valt hoogleraar economie Bas ter Weel bij. “Het bevriezen van de AOW-leeftijd of verlagen werkt veel langer door en kost daarmee beduidend meer geld.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky