RIVM: coronamaatregelen werkten goed tegen verspreiding van het virus

De coronavaccinaties en andere maatregelen die het doorgeven van het virus moesten tegengaan, werkten goed. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de Nederlandse maatregelen tijdens de coronacrisis, meldt het RIVM.

Hoe goed iedere maatregel apart werkte is niet te onderzoeken, omdat in Nederland vaak meerdere maatregelen tegelijk golden. Op basis van de verschillende pakketten van coronamaatregelen, stelt het RIVM: hoe zwaarder het pakket, hoe effectiever het was. Het moment waarop de maatregelen ingingen, speelt hierbij een sleutelrol. Als een pakket maatregelen bijvoorbeeld bij het begin van de eerste coronagolf drie dagen later was ingevoerd, had dit tijdens de piek tot meer dan een verdubbeling van het aantal dagelijkse sterfgevallen geleid. Ook met een andere bestrijdingsstrategie uit bijvoorbeeld België, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk of Zweden was het aantal sterfgevallen hier meer dan verdubbeld.

Effectiviteit coronavaccins

Ook keek het RIVM wederom naar de effectiviteit van de coronavaccins op basis van Nederlandse en buitenlandse onderzoeken. De vaccins zijn effectief in het tegengaan van besmetting. Gevaccineerde mensen worden minder vaak ziek door het coronavirus dan mensen die er niet tegen gevaccineerd zijn. Ook geven zij het virus minder vaak door en hebben ze een kleinere kans om door COVID-19 in het ziekenhuis te belanden of te overlijden.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky