Immuunsysteem kan jaren na corona-infectie nog ontregeld zijn

Bij iemand die een infectie met het coronavirus opliep kunnen zeker twee jaren later nog geactiveerde immuuncellen en virusdeeltjes te zien zijn. Deze zijn vooral te vinden in het ruggenmerg en in de wand van de dikke darm. Bij patiënten met long-covid zijn die ook zichtbaar in het orgaan waar de patiënt last van heeft, meldt NRC.

Deze conclusies blijken uit een Amerikaanse studie, waarbij onderzoekers 24 deelnemers voor een periode  van 30 maanden volgden. De deelnemers lieten in de 30 maanden na hun corona-infectie een speciaal type scan maken van hun lichaam, waarop immuuncellen te zien zijn. Afgelopen woensdag werd het onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Science Translational Medicine gepubliceerd.

Jarenlang traceerbaar

Naar schatting leiden zo’n 90.000 Nederlanders aan long covid, ook wel postcovidsyndroom genoemd. Zij kampen na een infectie langdurig met symptomen zoals kortademigheid, geheugenproblemen, uitputting en maag-darmklachten. De symptomen kunnen maanden tot jaren aanhouden. Er wordt van long covid gesproken als iemand zonder andere verklaring meer dan twee maanden na een infectie nog steeds last heeft van klachten.

Hoe de klachten ontstaan en aanhouden is niet duidelijk. Aanwijzingen duiden erop dat een ontregeld immuunsysteem mogelijk kan bijdragen. Deze nieuwe studie toont aan dat men zelfs door een milde corona-infectie voor een langere periode een immuunreactie kan krijgen.

PET-scan

Voor het onderzoek werden 24 patiënten voor een periode van 30 maanden gevolgd. Van hen kampten 12 deelnemers langer dan drie maanden met klachten, bij sommigen meerdere jaren. Bij 6 andere deelnemers waren er geen klachten. Daarnaast was er een controlegroep van 6 gezonden mensen, waarvan voor de coronapandemie een PET-scan is gemaakt.

Om in kaart te brengen hoe het immuunsysteem van de onderzochte patiënten functioneerde is van hen een zogenoemde PET-scan (positron emission tomography) van het hele lichaam gemaakt, nadat met een radioactieve merkstof bepaalde actieve witte bloedcellen, T-cellen, waren gemarkeerd. T-cellen worden opgeroepen om te helpen geïnfecteerde cellen te vernietigen. Ook dragen zij bij aan de productie van antistoffen.

Alle 24 deelnemers hadden een verhoogd aantal actieve T-cellen in een aantal organen, zoals de hart- en bloedvaten, het ruggenmerg en de hersenstam. De vaccinatie had geen invloed op deze toename. Ook het soort klachten hing af van de plekken waar meer actieve T-cellen werden gevonden. Iemand met longklachten had in de longen meer T-cellen.

Geen voorbijgaande acute infectie

Eén van de plekken waar de onderzoekers meer actieve T-cellen aantroffen was in de darmwand van de deelnemers. Daarom namen zij bij vijf patiënten een biopt om te achterhalen f achtergebleven virus een immuunreactie konden uitlokken. Dat werd geconstateerd bij vier van de biopten, tot bijna twee jaar na de infectie. Ook werd geconcludeerd dat het virus zich nog actie kon vermeerderen. Daarmee wordt het idee dat Covid-19 een acute infectie is die voorbij gaat tegengesproken. Er kan volgens het onderzoek na meerdere jaren wel degelijk nog een reactie van het immuunsysteem plaatsvinden.

Door: Nationale Zorggids / Ilias van Bruggen