Normal_hands-of-unrecognizable-woman-holding-cups-under-c-2024-05-30-06-14-27-utc

Kwetsbare Rotterdammers, die nu nog terecht kunnen in zes ggz-inloophuizen voor ondersteuning, een kopje koffie en een praatje, zien deze plekken mogelijk verdwijnen. De gemeente stopt met de subsidie voor deze inlooppunten, tot grote verbijstering van bezoekers, wijkraden, kerken en omwonenden. Zij benadrukken het belang van een vaste thuisbasis voor deze groep.

Carlos (49) is een van de vaste bezoekers van het ggz-inloophuis van het Leger des Heils aan de Spanjaardstraat in Delfshaven. Hij repareert er fietsen, naaimachines en computers. Carlos klopte een aantal jaar geleden aan toen hij dakloos was. "Ik maak hier computers, fietsen, naaimachines. Ik vind het leuk om mensen te helpen," zegt hij. Het vooruitzicht dat het inloophuis eind dit jaar dicht gaat, baart hem zorgen. "Ik heb hier iets opgebouwd. Ik hoop dat het goedkomt."

Dagelijkse activiteiten en bezoek

Het inloophuis ontvangt vier dagen per week ongeveer tachtig bezoekers per dag. Mensen komen er om koffie te drinken, te kletsen en hulp te vragen bij het invullen van papieren. De gemeente stopt echter met de subsidie, waardoor het steunpunt op 31 december zijn deuren sluit. De sluiting van de eerste zes inloophuizen zal eind december plaatsvinden, en een jaar later wordt het effect van de sluiting geëvalueerd. Dit kan mogelijk leiden tot de sluiting van de overige negen inloophuizen.

Gemeentelijke plannen

De gemeente Rotterdam wil dat kwetsbare Rotterdammers gebruik maken van reguliere welzijnsvoorzieningen in de wijk, zoals Huizen van de Wijk. Het doel is om hen te integreren in de gemeenschap en niet alleen contact te laten maken met lotgenoten, maar ook met andere wijkbewoners. Dit wordt gezien als een stap naar een meer inclusieve samenleving, zoals vermeld in de vorig jaar uitgebrachte nota.

Kritiek en zorgen

Wijkraadslid Ineke Palm van Bospolder-Tussendijken bood een petitie en manifest aan wethouder Ronald Buijt aan, waarin ze haar zorgen uitte over de sluiting. "Als iedereen mee wil doen, hebben sommige mensen meer hulp nodig dan andere mensen. En die extra hulp en steun krijgen ze hier," zegt Palm. Ze vreest dat het Huis van de Wijk niet de expertise heeft om deze kwetsbare Rotterdammers te helpen.

Ook dominee Jeroen Hagendijk van de Pelgrimsvaderskerk maakt zich zorgen: "Deze groep heeft een vaste thuisbasis nodig." Hoewel Buijt benadrukt dat er in wijken waar een inloophuis verdwijnt, nog een ander huis voorlopig open blijft, gelooft hij dat deze mensen uiteindelijk ook op een andere manier een plek in de wijk kunnen vinden.

Impact op de gemeenschap

Coördinator Matthis van Veen van het inloophuis ziet de situatie anders. "Wij zijn de laagste drempel. Iedereen is hier welkom. Ook na wangedrag," zegt hij. Hij vreest dat lang niet alle bezoekers elders een plekje zullen vinden waar ze terecht kunnen voor hulp, steun of koffie. "Dan zal de overlast op straat weer toenemen," verwacht hij. "Dat zien we ook in de zomervakantie. Dan zijn wij drie weken dicht en komen er meer klachten van hangen en drugsgebruik op straat."

De fractie van ChristenUnie dient deze week een motie in om alle buurtsteunpunten toch open te houden. Dit initiatief benadrukt de noodzaak om kwetsbare groepen in de samenleving te blijven ondersteunen en hen een veilige en stabiele plek te bieden.