Normal_snooker_ballen_adhd

Voor een betere voorlichting over ADHD aan kinderen en jongeren is door het Trimbos-instituut de website ADHD.nl ontwikkeld. Naast informatie over ADHD bevat de website ook twee online modules voor jongeren en docenten. Dat meldt het Trimbos.

In Nederland heeft naar schatting drie tot vijf procent van alle kinderen ADHD. Het gebruik van medicatie bij zowel kinderen als volwassenen is explosief gestegen in de afgelopen jaren. In de in 2005 vastgestelde richtlijn voor diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen wordt het belang benadrukt van een goede voorlichting aan ouders, kinderen en docenten.

De nieuwe website www.adhd.nl geeft algemene informatie over ADHD. Daarnaast worden twee online modules aangeboden. Voor jongeren van twaalf tot zestien jaar is er een educatieve module in de vorm van een spel. Jongeren kunnen het spelen onder begeleiding van een ggz professional, zowel op afstand als face-to-face. De module is in 2013 getest door behandelaars en cliënten van vier ggz instellingen. De website en de module werden door hen positief beoordeeld.

Een tweede module is bedoeld voor docenten in het basis- en voortgezet onderwijs. Met behulp van deze e-learning module kunnen docenten zich bijscholen over ADHD en praktische adviezen vinden over hoe zij met ADHD-leerlingen in de klas kunnen omgaan. De cursus is gebaseerd op het boek 'Een nieuwe koers. Effectieve aansturing van kinderen met ADHD in het basis- en voorgezet onderwijs' van Mirjam Hinfelaar en Esther ten Brink.

Voor de implementatie van de docentenmodule is het Trimbos-instituut op zoek naar samenwerkingspartners. Personen of instellingen die interesse hebben kunnen contact opnemen met Hettie Rensink via info@adhd.nl.

© Nationale Zorggids