Normal_inspectie_onderwijs_loep_controle

De Inspecties Veiligheid en Justitie, Jeugdzorg en Sociale Zaken en Werkgelegenheid oordelen positief over de wijze waarop de Justitiële Jeugdinstelling De Hartelborgt aan de slag is gegaan om  eerder geconstateerde verbeterpunten op te lossen.

Het personeelstekort in de inrichting is structureel opgelost en voor de medewerkers zijn er trainingen geregeld. Daarnaast zijn er vaste momenten in het dagrooster opgenomen voor urinecontroles en kamerinspecties.

Gezien de voortgang van deze verbeteringen vinden de inspecties het niet nodig om De Hartelborgt te bezoeken voor een uitgebreid vervolgonderzoek. Wel zullen de inspecties tussen april en september 2014 de inrichting nog een keer bezoeken om de resultaten te zien van bovengenoemde verbeteringen. Ook zullen zij zich dan laten informeren over de staat van het sportveld. Het precieze moment van dit bezoek wordt niet aangekondigd.

© Nationale Zorggids