Logo_download__2_

Het aantal rokers onder Zuid-Limburgse jongeren is gehalveerd sinds 2005 terwijl het alcoholgebruik onder jongeren tussen de 13 en 14 jaar van 42 procent naar 18 procent ging, zo blijkt uit onderzoek van de GGD Zuid-Limburg. De regio kampt echter wel met een hogere sterftecijfer, een hoog aantal chronische zieken en veel overgewicht. Dit meldt regionale omroep Limburg 1. 

Cijfers
Het aantal jongeren dat rook lag in 2005 op 10 procent. Dat aantal halveerde en ligt nu rond de 5 procent, zo concludeert de GGD. Ook het alcoholgebruik nam af. Waar eerst nog 42 procent van de jongeren tussen de 13 en 14 jaar dronk, is dat nu nog maar 18 procent. Daar staat tegenover dat het sterftecijfer in Zuid-Limburg hoger is dan die in de rest van het land. Daarnaast is het aantal mensen dat minimaal één chronische ziekte heeft ook hoog in de regio. Hart- en vaatziekten en kanker zijn de meest voorkomende doodsoorzaken. Zuid-Limburg kampt ook met een hoog aantal mensen met overgewicht. Dit komt, aldus de GGD, omdat mensen minder bewegen. 
 
Mantelzorg
Omdat mensen in Zuid-Limburg steeds ouder worden, is er een stijgende vraag naar mantelzorg. De afgelopen jaren steeg het aantal mantelzorgers in de regio van 7 naar 12 procent. Volgens deze verzorgers is er behoefte aan praktische of emotionele steun. De hulpverlening vergt erg veel van hen, zo geeft één op de 7 mantelzorgers aan. 
 
© Nationale Zorggids